پشتیبانی


تلفن تماس جهت پیگیری سفارشات و و موارد مربوط به رستوران ها:

05632232501

پشتیبانی نرم افزار و مشکلات مربوط به سامانه:

09351101527