جمع : 0 تومان

تسویه حساب

باغ رستوران شمس العماره

باغ رستوران شمس العماره با محیط سنتی و زیبا به همراه ارائه با کیفیت ترین غذا های ایرانی

تعطیل است



ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 20:00 تا 23:15

مدیریت:

سعید قدبا

آدرس:

خیابان غفاری - میدان ولی عصر - جنب نانوایی

چلو شیشلیک

قیمت:

190,000 تومان


چلو سلطانی گوسفندی

قیمت:

122,000 تومان


چلو گوشت

قیمت:

155,000 تومان


چلو کباب برگ گوسفندی

قیمت:

140,000 تومان


چلو سلطانی

قیمت:

110,000 تومان


چلو برگ گوساله

قیمت:

90,000 تومان


چلو بختیاری

قیمت:

80,000 تومان


چلو قفقازی

قیمت:

75,000 تومان


چلو ماهی قزل آلا

قیمت:

75,000 تومان


چلو وزیری

قیمت:

75,000 تومان


چلو لقمه

قیمت:

75,000 تومان


چلو جوجه با استخوان ارگانیک (مخصوص شمس العماره)

قیمت:

65,000 تومان


چلو شنسل مرغ

قیمت:

60,000 تومان


چلو جوجه کباب بدون استخوان

قیمت:

55,000 تومان


چلو کوبیده گوسفندی

قیمت:

55,000 تومان


جوجه کباب بدون استخوان بدون برنج

قیمت:

50,000 تومان


چلو مرغ

قیمت:

45,000 تومان


کوبیده گوسفندی بدون برنج

قیمت:

20,000 تومان


برنج اضافی ایرانی

قیمت:

16,000 تومان


باقالی پلو

قیمت:

0 تومان


خوراک شیشلیک

قیمت:

175,000 تومان


خوراک ماهیچه

قیمت:

155,000 تومان


خوراک سلطانی گوسفندی

قیمت:

140,000 تومان


خوراک گوشت

قیمت:

140,000 تومان


خوراک کباب برگ گوسفندی

قیمت:

125,000 تومان


خوراک سلطانی

قیمت:

95,000 تومان


خوراک برگ گوساله

قیمت:

75,000 تومان


خوراک بختیاری

قیمت:

65,000 تومان


خوراک قفقازی

قیمت:

60,000 تومان


خوراک ماهی

قیمت:

60,000 تومان


خوراک لقمه

قیمت:

60,000 تومان


خوراک وزیری

قیمت:

60,000 تومان


خوراک جوجه با استخوان ارگانیک (مخصوص)

قیمت:

50,000 تومان


خوراک جوجه کباب با استخوان

قیمت:

50,000 تومان


خوراک شنسل مرغ

قیمت:

45,000 تومان


خوراک جوجه کباب بدون استخوان

قیمت:

40,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

30,000 تومان


خوراک کوبیده گوسفندی

قیمت:

20,000 تومان


سیخ گوجه

قیمت:

7,000 تومان


سوپ

قیمت:

8,000 تومان


گوشت داغ(شام)

قیمت:

70,000 تومان


کشک و بادمجان بیرجندی

قیمت:

40,000 تومان


حلیم بادمجان(شام)

قیمت:

40,000 تومان


میرزا قاسمی(شام)

قیمت:

35,000 تومان


دوغ سنتی خانواده

قیمت:

22,000 تومان


دوغ محلی خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده زرد

قیمت:

12,500 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه قوطی مشکی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه قوطی زرد

قیمت:

8,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

9,000 تومان


ترشی سیر

قیمت:

9,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

9,000 تومان


زیتون شور

قیمت:

9,000 تومان


ترشی مخلوط

قیمت:

9,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

9,000 تومان