جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران برادران کریم

با برنج100%ایرانی و گوشت تازه گوسفندی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 16:00
همه روزه از ساعت 19:00 تا 22:00

مدیریت:

ابراهیمی

آدرس:

بیرجند چهار راه آخر توحید ابتدای سپیده

چلو کباب یونانی

قیمت:

90,000 تومان


چلو شیشلیک مخصوص

قیمت:

175,000 تومان


چلو ماهیچه مخصوص

قیمت:

165,000 تومان


چلو گوشت مخصوص

قیمت:

125,000 تومان


چلو برگ گوسفندی مخصوص

قیمت:

90,000 تومان


چلو کباب لقمه مخصوص

قیمت:

90,000 تومان


چلو سلطانی مخصوص

قیمت:

75,000 تومان


چلو کباب وزیری

قیمت:

65,000 تومان


چلو برگ (گوشت گاو)

قیمت:

60,000 تومان


چلو اکبر جوجه

قیمت:

50,000 تومان


چلو پاچین

قیمت:

48,000 تومان


چلو بختیاری مخصوص

قیمت:

45,000 تومان


چلو ماهی

قیمت:

45,000 تومان


چلو کباب

قیمت:

39,000 تومان


چلو جوجه

قیمت:

38,000 تومان


چلو مرغ سرخ شده

قیمت:

38,000 تومان


چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت:

25,000 تومان


چلو خورشت قیمه

قیمت:

25,000 تومان


ماهیچه مخصوص

قیمت:

105,000 تومان


شیشلیک مخصوص

قیمت:

105,000 تومان


گوشت مخصوص

قیمت:

85,000 تومان


برگ گوسفندی مخصوص

قیمت:

60,000 تومان


سلطانی مخصوص

قیمت:

55,000 تومان


کباب لقمه مخصوص

قیمت:

50,000 تومان


برگ(گوشت گاو)

قیمت:

40,000 تومان


بختیاری مخصوص

قیمت:

35,000 تومان


ماهی

قیمت:

35,000 تومان


اکبر جوجه

قیمت:

25,000 تومان


جوجه

قیمت:

25,000 تومان


مرغ سرخ شده

قیمت:

20,000 تومان


پاچین

قیمت:

20,000 تومان


کباب کوبیده

قیمت:

18,000 تومان


خورشت قورمه سبزی

قیمت:

15,000 تومان


خورشت قیمه

قیمت:

15,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

8,000 تومان


سالاد فصل

قیمت:

9,000 تومان


ترشی سیر

قیمت:

9,000 تومان


سالاد شیرازی

قیمت:

4,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

4,000 تومان


گوجه

قیمت:

4,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

16,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

3,000 تومان


قیمت:

0 تومان