جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران برادران کریم

با برنج100%ایرانی و گوشت تازه گوسفندی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:30
همه روزه از ساعت 18:45 تا 22:00

مدیریت:

ابراهیمی

آدرس:

بیرجند چهار راه آخر توحید ابتدای سپیده

چلو گوشت مخصوص

قیمت:

160,000 تومان


چلو کباب وزیری

قیمت:

65,000 تومان


چلو اکبر جوجه

قیمت:

40,000 تومان


چلو جوجه

قیمت:

40,000 تومان


چلو مرغ سرخ شده

قیمت:

35,000 تومان


چلو کباب

قیمت:

35,000 تومان


چلو پاچین

قیمت:

30,000 تومان


چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت:

25,000 تومان


چلو خورشت قیمه

قیمت:

25,000 تومان


گوشت مخصوص

قیمت:

140,000 تومان


اکبر جوجه

قیمت:

30,000 تومان


جوجه

قیمت:

30,000 تومان


مرغ سرخ شده

قیمت:

25,000 تومان


پاچین

قیمت:

20,000 تومان


خورشت قورمه سبزی

قیمت:

20,000 تومان


خورشت قیمه

قیمت:

20,000 تومان


کباب کوبیده

قیمت:

15,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

10,000 تومان


سالاد فصل

قیمت:

7,000 تومان


ترشی سیر

قیمت:

6,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

5,000 تومان


گوجه

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


دوغ خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,500 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

8,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


قیمت:

0 تومان