جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران دلارام

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:30
همه روزه از ساعت 20:00 تا 23:30

مدیریت:

بهمدی

آدرس:

خیابان شهید آوینی - روبه روی خیابان پونه

چلو وزیری

قیمت:

18,000 تومان


خورشت قیمه

قیمت:

6,000 تومان


خورشت قورمه سبزی

قیمت:

6,000 تومان


مرغ بریان

قیمت:

35,000 تومان


چلو لقمه

قیمت:

18,000 تومان


چلو اکبر جوجه

قیمت:

18,000 تومان


چلو میکس

قیمت:

18,000 تومان


چلو کوبیده نگینی

قیمت:

16,000 تومان


چلو مرغ

قیمت:

15,000 تومان


چلو کوبیده

قیمت:

14,000 تومان

نا موجود


چلو جوجه

قیمت:

13,000 تومان


چلو خورشت قیمه

قیمت:

10,000 تومان


چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت:

10,000 تومان


سیخ جوجه

قیمت:

10,000 تومان


چلوپاچین

قیمت:

8,000 تومان

نا موجود


سیخ کوبیده

قیمت:

5,000 تومان


برنج خالی

قیمت:

5,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود


دوغ خانواده

قیمت:

7,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

6,500 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

3,500 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

2,500 تومان


دوغ بطری

قیمت:

2,500 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان


سیخ گوجه

شامل 5 عدد گوجه

قیمت:

5,000 تومان


ترشی سیر

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود


ترشی لیته

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود


زیتون پرورده

قیمت:

3,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

2,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

1,500 تومان