جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران ذوالفقاری

ارائه دهنده انواع غذاهای ایرانی و فرنگی با بهترین کیفیت

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:00
همه روزه از ساعت 19:30 تا 22:30

مدیریت:

ذوالفقاری

آدرس:

ابتدای خیابان آوینی

چلو کباب قفقازی

برنج ایرانی

قیمت:

50,000 تومان


چلو کباب وزیری

برنج ایرانی

قیمت:

50,000 تومان


چلو کباب نگینی

برنج ایرانی

قیمت:

40,000 تومان


چلو ساده

ایرانی

قیمت:

15,000 تومان


سیخ گوجه

قیمت:

8,000 تومان


چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

برنج ایرانی

قیمت:

80,000 تومان


چلو کباب سلطانی

برنج ایرانی

قیمت:

80,000 تومان


چلو کباب برگ

برنج ایرانی

قیمت:

70,000 تومان


چلو کباب بختیاری

برنج ایرانی

قیمت:

70,000 تومان


چلو ماهی کبابی

برنج ایرانی

قیمت:

63,000 تومان


چلو جوجه مخصوص

برنج ایرانی

قیمت:

38,000 تومان


چلو جوجه با استخوان

برنج ایرانی

قیمت:

38,000 تومان


چلو کباب کوبیده

برنج ایرانی

قیمت:

38,000 تومان


چلو پاچین

برنج ایرانی

قیمت:

34,000 تومان


چلو مرغ

برنج ایرانی

قیمت:

30,000 تومان


چلو خورشت قرمه سبزی

برنج ایرانی

قیمت:

29,500 تومان


چلو خورشت قیمه

برنج ایرانی

قیمت:

29,500 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

16,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,800 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

11,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

10,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

10,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

5,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

4,500 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

3,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

2,200 تومان


خوراک ماهی کباب

قیمت:

65,000 تومان


خوراک سلطانی

قیمت:

56,000 تومان


خوراک برگ

قیمت:

55,000 تومان


خوراک کباب بختیاری

قیمت:

55,000 تومان


خوراک قفقازی

قیمت:

35,000 تومان


خوراک وزیری

قیمت:

35,000 تومان


خوراک نگینی

قیمت:

26,000 تومان


خوراک پاچین

قیمت:

22,000 تومان


خورشت قورمه سبزی

قیمت:

21,000 تومان


خورشت قیمه

قیمت:

21,000 تومان


خوراک جوجه مخصوص

قیمت:

21,000 تومان


خوراک جوجه با استخوان

قیمت:

21,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

18,000 تومان


خوراک کوبیده

قیمت:

14,000 تومان