جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران ذوالفقاری

ارائه دهنده انواع غذاهای ایرانی و فرنگی با بهترین کیفیت

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:00
همه روزه از ساعت 19:30 تا 23:20

مدیریت:

ذوالفقاری

آدرس:

ابتدای خیابان آوینی

چلو کباب قفقازی

برنج ایرانی

قیمت:

85,000 تومان


چلو کباب وزیری

برنج ایرانی

قیمت:

85,000 تومان


چلو کباب نگینی

برنج ایرانی

قیمت:

60,000 تومان


چلو ماهی کبابی

برنج ایرانی

قیمت:

100,000 تومان


چلو کباب سلطانی

برنج ایرانی

قیمت:

100,000 تومان


چلو کباب برگ

برنج ایرانی

قیمت:

85,000 تومان


چلو کباب بختیاری

برنج ایرانی

قیمت:

85,000 تومان


چلو جوجه مخصوص

برنج ایرانی

قیمت:

65,000 تومان


چلو مرغ

برنج ایرانی

قیمت:

50,000 تومان


جوجه کباب خالی

برنج ایرانی

قیمت:

45,000 تومان


کوبیده خالی

برنج ایرانی

قیمت:

18,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

16,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

16,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

16,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

11,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

11,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

6,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

4,500 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

2,500 تومان