جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران سارگل

کلیه غذا ها از گوشت تازه و برنج درجه یک ایرانی تهیه می شود

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 16:00
همه روزه از ساعت 21:00 تا 23:00

مدیریت:

چنگیزی

آدرس:

انتهای خیابان معلم، نبش خیابان بزرگمهر

دیزی

قیمت:

47,000 تومان


چلو مرغ سرخ شده ران

قیمت:

39,000 تومان


چلو پاچین

قیمت:

38,000 تومان


برنج ایرانی

قیمت:

14,000 تومان


کباب شیشلیک تک

قیمت:

160,000 تومان


کباب سلطانی تک

قیمت:

82,000 تومان

نا موجود


کباب برگ تک (گوسفندی)

قیمت:

68,000 تومان


کاسه کباب

قیمت:

58,000 تومان

نا موجود


کباب بختیاری تک

قیمت:

50,000 تومان

نا موجود


کباب چنجه رولی تک

قیمت:

45,000 تومان


کباب وزیری تک

قیمت:

42,000 تومان


ماهی قزل آلا تک

قیمت:

42,000 تومان

نا موجود


کباب بناب تک

قیمت:

38,000 تومان


کباب نگینی تک

قیمت:

35,000 تومان


اکبر جوجه تک

قیمت:

35,000 تومان


کباب لقمه تک

قیمت:

33,000 تومان


جوجه کباب تک (بدون استخوان)

قیمت:

28,000 تومان


جوجه کباب اسپایسی تک

قیمت:

28,000 تومان


جوجه کباب تک (با استخوان)

قیمت:

26,000 تومان


ران مرغ سرخ شده تک

قیمت:

25,000 تومان


پاچین کبابی تک

قیمت:

24,000 تومان


بال کبابی تک

قیمت:

20,000 تومان


کباب کوبیده تک

قیمت:

14,000 تومان


دوغ قوطی

قیمت:

9,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

9,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

9,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان