جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران مدائن

با مدیریت ابوالفضل خزیمه نژاد - بیش از 18 سال سابقه در رستورانهای شهر

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 19:30 تا 22:30

مدیریت:

ابوالفضل خزیمه نژاد

آدرس:

بلوار شهید محلاتی - نبش 22 بهمن جنب دیوار یخی

چلو وزیری

قیمت:

110,000 تومان


خوراک اکبر جوجه

قیمت:

56,000 تومان


شوید پلو

قیمت:

37,000 تومان


سیخ کباب نگینی (یک عدد)

قیمت:

36,000 تومان


ته چین زعفرانی (6 تکه)

قیمت:

33,000 تومان


سوپ

قیمت:

25,000 تومان


قیمت:

0 تومان


چلوماهیچه گوسفندی

قیمت:

235,000 تومان


چلوگوشت گوسفندی

قیمت:

225,000 تومان


چلوماهی قزل آلا

قیمت:

140,000 تومان


مرغ کامل سرخ شده

قیمت:

125,000 تومان


چلوبرگ سلطانی

قیمت:

115,000 تومان


چلوبختیاری

قیمت:

105,000 تومان


چلو کباب نگینی

قیمت:

97,000 تومان


چلوبرگ مخصوص

قیمت:

95,000 تومان


چلواکبرجوجه

قیمت:

87,000 تومان


چلوجوجه بدون استخوان

قیمت:

85,000 تومان


چلوپاچین

قیمت:

85,000 تومان


چلوکباب لقمه مخصوص

قیمت:

75,000 تومان


چلوکباب کوبیده

قیمت:

73,000 تومان


چلومرغ یخنی

قیمت:

73,000 تومان


زرشک پلو با مرغ سرخ شده

قیمت:

71,000 تومان


چلوقیمه

قیمت:

55,000 تومان


چلوقورمه سبزی

قیمت:

55,000 تومان


استامبولی پلو

قیمت:

50,000 تومان


بال کبابی

قیمت:

37,000 تومان


برنج ساده

قیمت:

33,000 تومان


سیخ کباب

قیمت:

22,500 تومان


سیخ گوجه

قیمت:

7,000 تومان


خوراک ماهیچه گوسفندی

قیمت:

210,000 تومان


خوراک گوشت گوسفندی

قیمت:

200,000 تومان


خوراک ماهی

قیمت:

110,000 تومان


کباب سلطانی

قیمت:

95,000 تومان


کباب بختیاری

قیمت:

80,000 تومان


کباب وزیری

قیمت:

80,000 تومان


کباب برگ

قیمت:

70,000 تومان


جوجه کباب بدون استخوان بدون برنج(اسپایسی)

قیمت:

61,000 تومان


جوجه کباب بدون استخوان بدون برنج

قیمت:

56,000 تومان


کباب پاچین

قیمت:

56,000 تومان


خوراک اکبر جوجه

قیمت:

56,000 تومان


خوراک مرغ یخنی

قیمت:

47,000 تومان


کباب لقمه مخصوص

قیمت:

45,000 تومان


خوراک مرغ سرخ شده

قیمت:

45,000 تومان


بال کبابی ساده (اسپایسی)

قیمت:

37,000 تومان


کباب نگینی (سیخی)

قیمت:

36,000 تومان


خورشت قیمه

قیمت:

32,000 تومان


خورشت قورمه سبزی

قیمت:

32,000 تومان


کباب کوبیده مخصوص(هر سیخ)

قیمت:

22,500 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

28,000 تومان


دوغ ابعلی خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

15,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

15,000 تومان


دوغ شیشه

قیمت:

10,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

10,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

10,000 تومان


دوغ آبعلی

کوچک

قیمت:

7,500 تومان


دوغ ابعلی کوچک

قیمت:

7,500 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی خانواده

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


سالاد همراه با سس

قیمت:

17,000 تومان


زیتون شور

قیمت:

11,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

11,000 تومان


ترشی بندری

قیمت:

11,000 تومان


ترشی مخلوط

قیمت:

11,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

5,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

3,500 تومان