جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران مدائن

با مدیریت ابوالفضل خزیمه نژاد - بیش از 18 سال سابقه در رستورانهای شهر

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:00 تا 15:45
همه روزه از ساعت 18:30 تا 22:45

مدیریت:

ابوالفضل خزیمه نژاد

آدرس:

بلوار شهید محلاتی - نبش 22 بهمن جنب دیوار یخی

چلو وزیری

قیمت:

70,000 تومان


خوراک اکبر جوجه

قیمت:

35,000 تومان


سیخ کباب نگینی (یک عدد)

قیمت:

27,000 تومان


سوپ

قیمت:

27,000 تومان


شوید پلو

قیمت:

22,000 تومان


ته چین زعفرانی (6 تکه)

قیمت:

20,000 تومان


چلوماهیچه گوسفندی

قیمت:

175,000 تومان


چلوگوشت گوسفندی

قیمت:

160,000 تومان


چلوماهی قزل آلا

قیمت:

111,000 تومان


چلوبرگ سلطانی

قیمت:

88,000 تومان


چلوبختیاری

قیمت:

73,000 تومان


مرغ کامل سرخ شده

قیمت:

72,000 تومان


چلوبرگ مخصوص

قیمت:

71,000 تومان


چلو کباب نگینی

قیمت:

70,000 تومان


چلواکبرجوجه

قیمت:

53,000 تومان


چلوکباب لقمه مخصوص

قیمت:

52,000 تومان


چلوجوجه بدون استخوان

قیمت:

51,000 تومان


چلوپاچین

قیمت:

51,000 تومان


چلوکباب کوبیده

قیمت:

49,000 تومان


چلومرغ یخنی

قیمت:

45,000 تومان


زرشک پلو با مرغ سرخ شده

قیمت:

44,000 تومان


چلوقیمه

قیمت:

43,000 تومان


چلوقورمه سبزی

قیمت:

43,000 تومان


استامبولی پلو

قیمت:

32,000 تومان


بال کبابی

قیمت:

27,000 تومان


برنج ساده

قیمت:

20,000 تومان


سیخ کباب

قیمت:

16,500 تومان


سیخ گوجه

قیمت:

7,000 تومان


خوراک ماهیچه گوسفندی

قیمت:

155,000 تومان


خوراک گوشت گوسفندی

قیمت:

145,000 تومان


خوراک ماهی

قیمت:

93,000 تومان


کباب سلطانی بدون برنج

قیمت:

68,000 تومان


کباب بختیاری بدون برنج

قیمت:

53,000 تومان


کباب وزیری بدون برنج

قیمت:

53,000 تومان


کباب برگ بدون برنج

قیمت:

52,000 تومان


کباب لقمه مخصوص بدون برنج

قیمت:

37,000 تومان


جوجه کباب بدون استخوان بدون برنج(اسپایسی)

قیمت:

36,000 تومان


کباب پاچین بدون برنج

قیمت:

35,000 تومان


خوراک اکبر جوجه

قیمت:

35,000 تومان


جوجه کباب بدون استخوان بدون برنج

قیمت:

34,000 تومان


جوجه کباب بدون برنج

قیمت:

34,000 تومان


خوراک مرغ یخنی

قیمت:

30,000 تومان


خوراک مرغ سرخ شده

قیمت:

28,000 تومان


کباب نگینی بدون برنج(سیخی)

قیمت:

27,000 تومان


بال کبابی ساده بدون برنج(اسپایسی)

قیمت:

27,000 تومان


خورشت قیمه

قیمت:

26,000 تومان


خورشت قورمه سبزی

قیمت:

26,000 تومان


کباب کوبیده مخصوص(هر سیخ)

قیمت:

16,500 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,500 تومان


دوغ ابعلی خانواده

قیمت:

13,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

13,500 تومان


دوغ قوطی

قیمت:

10,600 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,100 تومان


دوغ آبعلی

کوچک

قیمت:

7,500 تومان


دوغ شیشه

قیمت:

7,000 تومان


دوغ ابعلی کوچک

قیمت:

7,000 تومان


آب معدنی خانواده

قیمت:

6,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

5,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


سوپ (کیلویی)

قیمت:

27,000 تومان


سالاد همراه با سس

قیمت:

10,000 تومان


زیتون شور

قیمت:

9,500 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

9,500 تومان


ترشی بندری

قیمت:

6,500 تومان


ترشی مخلوط

قیمت:

6,500 تومان


ماست موسیر

قیمت:

3,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

2,500 تومان