جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران هلال

ارائه انواع غذای آماده با برنج پاکستانی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:45
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:00

مدیریت:

حسن بهمدی

آدرس:

میدان آزادی . بین امام رضا ۴ و ۶

چلو مرغ سرخ شده

قیمت:

25,000 تومان


چلو پاچین

قیمت:

22,000 تومان


چلو خورشت قیمه با گوشت بوقلمون

باگوشت بوقلمون

قیمت:

17,000 تومان

نا موجود


جوجه خالی

قیمت:

17,000 تومان


چلو خورشت قورمه باگوشت بوقلمون

باگوشت بوقلمون

قیمت:

15,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

15,000 تومان


بال کبابی

قیمت:

9,000 تومان


کوبیده خالی

قیمت:

8,500 تومان


برنج خالی

برنج صددرصدسفید وایرانی

قیمت:

8,000 تومان


چلو وزیری

قیمت:

35,000 تومان


چلواکبرجوجه

قیمت:

33,000 تومان


چلوکوبیده گوسفندی

گوشت ۱۰۰درصدکوسفندی

قیمت:

25,000 تومان


چلو جوجه کباب (بدون استخوان)

کافیس یک بار امتحان کنید بهترین شنسل مرغ وزعفران

قیمت:

25,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

8,000 تومان


ترشی سیر

قیمت:

6,000 تومان


ترشی لیته

قیمت:

5,000 تومان


سیخ گوجه

قیمت:

4,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

1,500 تومان


نوشابه خانواده کوکا

قیمت:

14,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

12,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

4,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه کوکا بطری کوچک

قیمت:

4,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

3,000 تومان