جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران وثوق شعبه 1

ارائه:صبحانه،ناهار،شام

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:15

مدیریت:

شورستانی

آدرس:

میدان هفت تیر 9

چلو گوشت

قیمت:

55,000 تومان


دیزی

قیمت:

45,000 تومان


گوشت داغ

قیمت:

45,000 تومان


چلو قورمه سبزی

قیمت:

45,000 تومان


چلو قیمه

قیمت:

45,000 تومان


چلو مرغ

قیمت:

35,000 تومان


کته گوجه

قیمت:

20,000 تومان


آبدوغ خیار

قیمت:

20,000 تومان


گوشت داغ با نیمرو

قیمت:

50,000 تومان


سوسیس و تخم مرغ

قیمت:

19,000 تومان


خرما بریون

قیمت:

18,000 تومان


کوکو سبزی

قیمت:

18,000 تومان


املت

قیمت:

15,000 تومان


تخم مرغ و شیره انگور

قیمت:

15,000 تومان


پیاز تخم مرغ

قیمت:

14,000 تومان


نیمرو

قیمت:

12,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

7,000 تومان


ترشی

قیمت:

5,000 تومان


سالاد شیرازی

قیمت:

5,000 تومان


خیار ماست

قیمت:

5,000 تومان


ترشی سیر

قیمت:

5,000 تومان


زیتون

قیمت:

5,000 تومان


سیر ماست

قیمت:

4,000 تومان


ماست

قیمت:

3,000 تومان


روغن حیوانی

درصورت تمایل به افزودن غذا

قیمت:

3,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

14,300 تومان


نوشابه خانواده زرد

قیمت:

14,300 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

13,500 تومان


دوغ خانواده1/5لیتر

1/5لیتر

قیمت:

12,500 تومان


دلستر شیشه

قیمت:

8,500 تومان


نوشابه قوطی مشکی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه قوطی زرد

قیمت:

8,000 تومان


دوغ ابعلی شیشه

قیمت:

7,000 تومان


نوشابه شیشه

قیمت:

6,500 تومان