جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران پدیده

برنج 100%ایرانی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:30
همه روزه از ساعت 20:00 تا 21:30

مدیریت:

چاجی

آدرس:

خیابان معلم . بین معلم 7 و 9

چلو وزیری

قیمت:

68,500 تومان


چلو خورشت قیمه

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


چلو ماهیچه گوسفندی(مخصوص)

وزن میانگین 680 گرم ماهیچه خام + برنج ایرانی

قیمت:

152,500 تومان

نا موجود


چلو گوشت گوسفندی

وزن میانگین 330 گرم گوشت + برنج ایرانی

قیمت:

120,000 تومان

نا موجود


چلو سلطانی

یک عدد سیخ برگ 250 گرمی + یک سیخ کوبیده 100 گرمی + برنج ایرانی

قیمت:

78,500 تومان

نا موجود


چلو ماهی با سس مخصوص

ماهی 350 گرم شکم خالی + برنج ایرانی با سس مخصوص

قیمت:

75,000 تومان


چلو برگ

وزن میانگین یک سیخ 270 گرمی + برنج ایرانی

قیمت:

66,500 تومان

نا موجود


چلو بختیاری

قیمت:

65,500 تومان


چلو جوجه

وزن میانگین 270 گرم جوجه + برنج ایرانی

قیمت:

48,000 تومان


چلو جوجه با استخوان

قیمت:

48,000 تومان


چلو کوبیده

وزن میانگین 2 سیخ 100 گرمی + برنج ایرانی

قیمت:

44,500 تومان


چلو مرغ

وزن میانگین 450 گرم + برنج ایرانی

قیمت:

40,000 تومان


برنج خالی با کره

برنج ایرانی

قیمت:

13,000 تومان


ماهیچه گوسفندی(مخصوص) بدون برنج

وزن میانگین 680 گرم ماهیچه خام

قیمت:

140,000 تومان


گوشت گوسفندی بدون برنج

وزن میانگین 330 گرم گوشت

قیمت:

107,000 تومان


سلطانی بدون برنج

یک عدد سیخ برگ 250 گرمی + یک سیخ کوبیده 100 گرمی

قیمت:

65,500 تومان


ماهی با سس مخصوص بدون برنج

ماهی 350 گرم شکم خالی

قیمت:

63,000 تومان


برگ بدون برنج

وزن میانگین یک سیخ 270 گرمی

قیمت:

53,500 تومان


بختیاری بدون برنج

قیمت:

51,000 تومان


مرغ بدون برنج

قیمت:

27,000 تومان


خورشت قیمه

قیمت:

27,000 تومان

نا موجود


خورشت قورمه سبزی

قیمت:

27,000 تومان

نا موجود


جوجه بدون برنج

قیمت:

35,000 تومان


کوبیده بدون برنج

میانگین 100 گرم گوشت

قیمت:

15,200 تومان


گوجه

قیمت:

5,500 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

7,000 تومان


ترشی مخلوط درشت

قیمت:

5,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

3,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

2,000 تومان


دلستر شیشه

قیمت:

7,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

4,500 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

11,000 تومان


دلسترقوطی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,000 تومان


دوغ قوطی

قیمت:

8,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

4,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

3,000 تومان