جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران پیام

با کیفیت بالا و قیمت مناسب

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 19:00 تا 21:00

مدیریت:

خامس پناه

آدرس:

انتهای خیابان غفاری بالاتر از خیابان نسترن

چلو پاچین

قیمت:

47,000 تومان


چلو مرغ (ران)

قیمت:

45,000 تومان


چلو خورشت

یا قیمه یا قورمه

قیمت:

35,000 تومان


چلو بال

قیمت:

35,000 تومان


برنج ساده

قیمت:

15,000 تومان


چلو کباب وزیری

قیمت:

62,000 تومان


چلو کباب لقمه

قیمت:

60,000 تومان


چلو کباب نگینی

قیمت:

55,000 تومان


چلو جوجه کباب

قیمت:

47,000 تومان


چلو کباب کوبیده

قیمت:

46,000 تومان


استامبولی (با گوشت چرخ کرده)

قیمت:

30,000 تومان


پاچین

قیمت:

35,000 تومان


گوجه

قیمت:

6,000 تومان


خوراک مرغ (ران)

قیمت:

35,000 تومان


خوراک جوجه کباب

قیمت:

35,000 تومان


سیخ لقمه

قیمت:

23,000 تومان


نگینی

قیمت:

20,000 تومان


کوبیده

قیمت:

17,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

16,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

10,000 تومان


زیتون

قیمت:

8,000 تومان


گوجه

قیمت:

6,000 تومان


اب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

27,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

6,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

5,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

3,000 تومان