جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران پیام

با کیفیت بالا و قیمت مناسب

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 19:30 تا 22:30

مدیریت:

خامس پناه

آدرس:

انتهای خیابان غفاری بالاتر از خیابان نسترن

سیخ دورو

قیمت:

13,000 تومان


سیخ جوجه

قیمت:

10,000 تومان


سیخ لقمه

قیمت:

9,000 تومان


سیخ نگینی

قیمت:

8,000 تومان


برنج اضافه

قیمت:

5,500 تومان


چلو کباب لقمه

قیمت:

19,000 تومان


چلو کباب دورو

قیمت:

18,000 تومان


چلو کباب وزیری

قیمت:

18,000 تومان


چلو کباب نگینی

قیمت:

16,000 تومان


چلو کباب کوبیده گوسفندی

قیمت:

15,000 تومان


چلو جوجه کباب

قیمت:

14,000 تومان


استامبولی

قیمت:

9,000 تومان


سیخ کوبیده

قیمت:

7,000 تومان


چلو مرغ

به سبک پخت اکبرجوجه

قیمت:

14,000 تومان


چلو خورشت (قیمه/قورمه سبزی)

پخت قرمه سبزی و قیمه بصورت گردان می باشد یک روز فقط قیمه و یک روز فقط قرمه سبزی در توضیحات نوع خورشت ذکر شود

قیمت:

11,000 تومان


چلو خورشت قرمه سبزی

قیمت:

11,000 تومان

نا موجود


خوراک مرغ بدون برنج

قیمت:

10,000 تومان


خورشت قرمه سبزی بدون برنج

پخت قرمه سبزی بصورت گردان می باشد یک روز در میان

قیمت:

9,000 تومان


خورشت قیمه بدون برنج

پخت قیمه بصورت گردان می باشد یک روز در میان

قیمت:

9,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

7,000 تومان


سالاد

قیمت:

3,000 تومان

نا موجود


زیتون

قیمت:

3,000 تومان


ترشی

قیمت:

3,000 تومان


اب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

7,500 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

7,000 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

2,500 تومان


ماست موسیر

قیمت:

2,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

1,000 تومان