جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران پیام

با کیفیت بالا و قیمت مناسب

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:15
همه روزه از ساعت 19:30 تا 22:00

مدیریت:

خامس پناه

آدرس:

انتهای خیابان غفاری بالاتر از خیابان نسترن

چلو اکبر جوجه

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


چلو مرغ (ران)

قیمت:

22,000 تومان


چلو مرغ (سینه)

قیمت:

22,000 تومان


چلو خورشت قیمه

قیمت:

18,000 تومان

نا موجود


چلو خورشت قورمه سیزی

قیمت:

18,000 تومان

نا موجود


سیخ لقمه

قیمت:

16,000 تومان


سیخ جوجه

قیمت:

16,000 تومان


سیخ نگینی

قیمت:

12,000 تومان


برنج ساده

قیمت:

7,000 تومان


اکبرجوجه

قیمت:

24,000 تومان

نا موجود


چلو کباب لقمه

قیمت:

35,000 تومان

نا موجود


چلو کباب وزیری

قیمت:

32,000 تومان

نا موجود


چلو کباب نگینی

قیمت:

28,000 تومان

نا موجود


چلو کباب کوبیده گوسفندی

قیمت:

26,000 تومان

نا موجود


چلو جوجه کباب

قیمت:

23,000 تومان

نا موجود


استامبولی (با گوشت چرخ کرده)

قیمت:

15,000 تومان


سیخ کوبیده

قیمت:

11,000 تومان

نا موجود


خوراک وزیری

قیمت:

24,500 تومان

نا موجود


خوراک مرغ (ران)

قیمت:

16,000 تومان


خوراک جوجه کباب

قیمت:

14,500 تومان

نا موجود


خوراک نگینی

قیمت:

13,000 تومان

نا موجود


خوراک لقمه

قیمت:

12,000 تومان

نا موجود


خوراک کوبیده

قیمت:

10,000 تومان

نا موجود


دلستر خانواده

قیمت:

13,000 تومان


زیتون

قیمت:

7,000 تومان


ترشی

قیمت:

6,000 تومان


سالاد

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


اب معدنی بزرگ

قیمت:

5,000 تومان


گوجه

قیمت:

3,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

12,000 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

5,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

4,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

2,000 تومان