جمع : 0 تومان

تسویه حساب

رستوران کندیک

ما بهترین نیستیم ،متفاوت هستیم

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:00 تا 16:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:00

مدیریت:

هاشمی

آدرس:

خیابان معلم، نبش معلم45(روبروی پارک آزادگان)

چلو ماهی قزل آلا

قیمت:

82,000 تومان


چلو سلطانی

قیمت:

73,000 تومان


چلو برگ با فیله گوساله

قیمت:

64,000 تومان


چلو لقمه مخصوص نگینی

قیمت:

57,000 تومان


چلو میکس

قیمت:

55,000 تومان


چلو وزیری

قیمت:

55,000 تومان


چلو لقمه مخصوص زعفرانی

قیمت:

54,000 تومان


چلو شاه عباسی

قیمت:

54,000 تومان


چلو بختیاری

قیمت:

53,000 تومان


چلو کوبیده مخصوص

قیمت:

45,000 تومان


چلو کوبیده معمولی

قیمت:

40,000 تومان


چلو جوجه بدون استخوان

قیمت:

40,000 تومان


چلو شینسل مرغ

قیمت:

40,000 تومان


زرشک پلو با مرغ سرخ شده

قیمت:

36,000 تومان


چلو مرغ (ران)

قیمت:

35,000 تومان


چلو خورشت قیمه با گوشت تازه

قیمت:

29,000 تومان


چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت:

29,000 تومان


استامبلی

قیمت:

21,000 تومان


برنج ساده با کره

قیمت:

15,000 تومان


خوراک ماهی قزل آلا

قیمت:

65,000 تومان


خوراک برگ با فیله گوساله

قیمت:

50,000 تومان


خوراک لقمه مخصوص نگینی

قیمت:

40,000 تومان


خوراک شنسل مرغ

قیمت:

38,000 تومان


خوراک بختیاری

قیمت:

38,000 تومان


خوراک شاه عباسی

قیمت:

37,000 تومان


خوراک کوبیده مخصوص

قیمت:

33,000 تومان


خوراک جوجه بدون استخوان

قیمت:

29,000 تومان


خوراک کوبیده معمولی

100گرم

قیمت:

28,000 تومان


خوراک پاچین

قیمت:

27,000 تومان


خوراک مرغ سرخ شده

قیمت:

23,000 تومان


خوراک خورشت قیمه با گوشت تازه

قیمت:

19,000 تومان


خوراک خورشت قورمه سبزی

قیمت:

19,000 تومان


خوراک لقمه مخصوص زعفرانی

قیمت:

0 تومان

نا موجود


خوراک میکس

قیمت:

0 تومان

نا موجود


خوراک سلطانی

قیمت:

0 تومان

نا موجود


خوراک بال

قیمت:

0 تومان

نا موجود


سوپ

قیمت:

14,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

7,000 تومان


زیتون شور

قیمت:

7,000 تومان


گوجه

قیمت:

5,000 تومان


ترشی لیته

قیمت:

5,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

3,500 تومان


ماست تک نفره

قیمت:

2,500 تومان


سوپ

قیمت:

14,000 تومان

نا موجود


دوغ خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

14,500 تومان


نوشابه خانواده زرد

قیمت:

14,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

13,500 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

9,800 تومان


نوشابه قوطی مشکی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه قوطی فانتا

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه قوطی سپرایت

قیمت:

8,000 تومان


دوغ قوطی

قیمت:

8,000 تومان


آب معدنی خانواده

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه بطری مشکی

قیمت:

5,500 تومان


نوشابه بطری زرد

قیمت:

5,500 تومان


دوغ بطری

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان