جمع : 0 تومان

تسویه حساب

سالن پذیرایی زیتون

رستوران زیتون نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:00
همه روزه از ساعت 19:30 تا 22:10

مدیریت:

خزیمه

آدرس:

انتهای خیابان توحید(انتهای بلوار جماران)

کباب کوبیده مخصوص

100گرم گوشت گوساله

قیمت:

25,000 تومان


ماهیچه

650 گرم گوشت گوسفندی

قیمت:

210,000 تومان


گوشت

500گرم گوشت گوسفندی

قیمت:

200,000 تومان


ماهی

قیمت:

130,000 تومان


کباب برگ سلطانی

یک سیخ برگ با وزن 180گرم فیله گوساله و یک سیخ کباب کوبیده با وزن 100گرم

قیمت:

90,000 تومان


اکبر جوجه

550 گرم گوشت مرغ

قیمت:

80,000 تومان


کباب برگ

یک سیخ 180 گرم فیله گوساله

قیمت:

67,000 تومان


کباب بختیاری

300گرم بختیاری و 150گرم فیله گوساله و 150گرم سینه مرغ

قیمت:

65,000 تومان


جوجه کباب

200گرم شنسل مرغ

قیمت:

57,000 تومان


پاچین

8 تیکه پاچین

قیمت:

57,000 تومان


مرغ یخنی

450گرم گوشت مرغ

قیمت:

56,000 تومان


مرغ

450گرم گوشت مرغ

قیمت:

50,000 تومان


کباب لقمه

200گرم گوشت گوساله

قیمت:

47,000 تومان


خورشت قورمه سبزی

قیمت:

40,000 تومان


خورشت قیمه

قیمت:

40,000 تومان


بال کبابی

قیمت:

40,000 تومان


چلو ماهیچه گوسفندی

یک پرس برنج -650گرم گوشت گوسفندی- گوجه - کره - دورچین

قیمت:

240,000 تومان


چلو گوشت

یک پرس برنج -500گرم گوشت گوسفندی - گوجه - کره - دورچین

قیمت:

230,000 تومان


مرغ بریان

قیمت:

165,000 تومان


چلو ماهی

قیمت:

155,000 تومان


چلو برگ سلطانی

یک پرس برنج - یک سیخ برگ با وزن 180گرم فیله گوساله و یک سیخ کباب کوبیده با وزن 100گرم- گوجه - کره - دورچین

قیمت:

120,000 تومان


چلو کباب وزیری

یک پرس برنج - یک سیخ کباب کوبیده با وزن 100گرم و یک سیخ جوجه با وزن 200گرم شنسل مرغ- گوجه - کره - دورچین

قیمت:

115,000 تومان


چلو بختیاری

یک پرس برنج -300گرم بختیاری و 150گرم فیله گوساله و 150گرم سینه مرغ- گوجه - کره - دورچین

قیمت:

105,000 تومان


چلو اکبرجوجه

یک پرس برنج - گوشت مرغ با وزن 550گرم - گوجه - کره - دورچین

قیمت:

100,000 تومان


چلو برگ مخصوص

یک پرس برنج - یک سیخ برگ با وزن 180گرم فیله گوساله- گوجه - کره - دورچین

قیمت:

95,000 تومان


چلو جوجه بدون استخوان

یک پرس برنج - یک سیخ جوجه با وزن 200گرم شنسل مرغ- گوجه - کره - دورچین

قیمت:

90,000 تومان


چلو پاچین

یک پرس برنج - 8 تیکه پاچین - گوجه - کره - دورچین

قیمت:

85,000 تومان


چلو کباب لقمه مخصوص

یک پرس برنج -یک سیخ کباب لقمه با وزن 200گرم گوشت گوساله- گوجه - کره - دورچین

قیمت:

82,000 تومان


چلو کباب کوبیده مخصوص

یک پرس برنج - دوسیخ کباب کوبیده با وزن 100گرم گوشت گوساله- گوجه - کره - دورچین

قیمت:

80,000 تومان


چلو مرغ یخنی مخصوص زیتون

یک پرس برنج - گوشت مرغ با وزن 450گرم - گوجه - کره - دورچین

قیمت:

75,000 تومان


زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک پرس برنج - گوشت مرغ با وزن 450گرم - گوجه - کره - دورچین

قیمت:

75,000 تومان


چلو قیمه(با گوشت تازه گوسفندی)

قیمت:

62,000 تومان


چلو قرمه سبزی (با گوشت تازه گوسفندی)

قیمت:

62,000 تومان


استامبولی پلو

قیمت:

57,000 تومان


چلو جوجه مینی

یک پرس برنج - یک سیخ جوجه کباب با وزن 110گرم - گوجه - کره و دورچین

قیمت:

63,000 تومان


چلو کوبیده میــنی

یک پرس برنج - یک سیخ کباب کوبیده با وزن 100گرم - گوجه - کره - دورچین

قیمت:

52,000 تومان


برنج ساده

قیمت:

32,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

27,500 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

14,700 تومان


نوشابه قوطی مشکی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


دوغ کوچک(بطری)

قیمت:

5,500 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


سوپ جو

نیم کیلو

قیمت:

30,000 تومان


سیخ گوجه

قیمت:

6,000 تومان


سالاد فصل

قیمت:

25,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

10,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

5,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

2,500 تومان


شله(1کیلو)

توزیع ساعت 6 عصر به بعد

قیمت:

39,000 تومان

نا موجود


آش(1کیلو)

توزیع ساعت 6 عصر به بعد

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود