جمع : 0 تومان

تسویه حساب

ساندویچ ارس

خیابان مدرس - بین مدرس 17 و 19

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 08:30 تا 14:00
همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:00

مدیریت:

چه پروا

آدرس:

ابتدای بیست متری دوم غربی مدرس

مغز و زبان

دونان

قیمت:

25,000 تومان

نا موجود


همبرگر پنیری

قیمت:

11,200 تومان


خوراک بندری

دونان - تند

قیمت:

8,500 تومان


تخم مرغ روغنی

دونان

قیمت:

8,000 تومان


اضافه کردن پنیر

قیمت:

4,000 تومان


نان اضافی

قیمت:

700 تومان


گوشت

دونان

قیمت:

18,000 تومان

نا موجود


زبان

دونان

قیمت:

18,000 تومان

نا موجود


مرغ پنیری

قیمت:

17,000 تومان


خوراک مرغ

دونان

قیمت:

15,000 تومان


خوراک بندری پنیری

قیمت:

12,500 تومان


سوسیس هات داگ

دونان

قیمت:

12,000 تومان


همبرگر ممتاز

قیمت:

12,000 تومان


استیک(لقمه ممتاز)

دونان

قیمت:

12,000 تومان


مرغ

دونان

قیمت:

12,000 تومان


مغز

دونان

قیمت:

12,000 تومان

نا موجود


خوراک جگر

دونان

قیمت:

11,000 تومان


سوسیس کوکتل

دونان

قیمت:

8,500 تومان


همبرگر معمولی

دونان

قیمت:

8,500 تومان


جگر

دونان

قیمت:

8,500 تومان


خوراک

دونان

قیمت:

8,500 تومان


سوسیس آلمانی

دونان

قیمت:

8,000 تومان


فلافل

قیمت:

6,500 تومان


ژامبون گوشت

قیمت:

8,000 تومان

نا موجود


کالباس لوینر

قیمت:

6,800 تومان


ژامبون مرغ و قارچ

دو نان

قیمت:

8,000 تومان


کالباس لیونر

دونان

قیمت:

6,800 تومان


سس مایونز

قیمت:

500 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

500 تومان


سس کچاب

قیمت:

500 تومان


سس کچاب تند

قیمت:

500 تومان


دوغ بطری

قیمت:

2,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

8,800 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

8,500 تومان


دلستر شیشه ای

قیمت:

5,300 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


نوشابه قوطی

قیمت:

5,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

3,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

3,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

2,000 تومان