جمع : 0 تومان

تسویه حساب

ساندویچ تاج محل

انواع ساندویچ و پیتزا

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:25
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:20

مدیریت:

حسینی

آدرس:

بین معلم ۱۱ و ۱۳ - روبه روی مسجد

مرغ

قیمت:

39,000 تومان


خوراک مرغ و جگر

قیمت:

37,000 تومان


هات داگ مخصوص

قیمت:

35,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

33,000 تومان


خوراک جگر

قیمت:

30,000 تومان


چیز برگر

قیمت:

30,000 تومان


دوبل برگر

قیمت:

30,000 تومان


هات داگ

قیمت:

25,000 تومان


ساندویچ سرد

قیمت:

25,000 تومان


خوراک بندری

قیمت:

22,000 تومان


کباب لقمه

قیمت:

20,000 تومان


همبرگر60٪

قیمت:

20,000 تومان


استیک

قیمت:

20,000 تومان


فلافل

قیمت:

15,000 تومان


همبرگر 30٪

قیمت:

15,000 تومان


رست بیف مخصوص

قیمت:

70,000 تومان


رست بیف 90 گرم

قیمت:

60,000 تومان


پیتزا ساندویچ

قیمت:

39,000 تومان


استیک مرغ مخصوص

قیمت:

39,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

15,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

14,000 تومان


دلستر کوچک شیشه ای

قیمت:

9,000 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

6,500 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


دوغ لیوانی یک نفره

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


نان اضافه

قیمت:

3,500 تومان


سس کچاپ

قیمت:

2,000 تومان


سس مایونز

قیمت:

2,000 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

2,000 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

2,000 تومان


سس خردل

قیمت:

2,000 تومان


سس سیر

قیمت:

2,000 تومان