جمع : 0 تومان

تسویه حساب

ساندویچ تاج محل

انواع ساندویچ پکوره و سمبوسه اصل زاهدان

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 16:30
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:15

مدیریت:

حسینی

آدرس:

بین معلم ۱۱ و ۱۳ - روبه روی مسجد

مرغ مخصوص

قیمت:

22,000 تومان


کباب لقمه90%

قیمت:

20,000 تومان


چیز برگر

قیمت:

20,000 تومان


دوبل برگر

قیمت:

20,000 تومان

نا موجود


هات داگ مخصوص

قیمت:

20,000 تومان


ساندویچ سرد

قیمت:

20,000 تومان


مرغ

قیمت:

18,500 تومان

نا موجود


خوراک مخصوص

قیمت:

17,000 تومان


کوکتل مخصوص

قیمت:

16,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

15,000 تومان


خوراک مرغ و جگر

قیمت:

15,000 تومان


همبرگر60٪ پاک جم

قیمت:

15,000 تومان


استیک

قیمت:

15,000 تومان


هات داگ

قیمت:

15,000 تومان


خوراک جگر

قیمت:

13,000 تومان


جگر ویژه

قیمت:

13,000 تومان


خوراک بندری

قیمت:

12,000 تومان


کوکتل

قیمت:

11,000 تومان


فلافل

قیمت:

8,500 تومان


همبرگر 30٪

قیمت:

8,000 تومان


پکوره بسته 10 تایی

بسته 10 تایی

قیمت:

13,000 تومان

نا موجود


ترشی مخصوص

مخصوص پکوره

قیمت:

1,500 تومان


رست بیف

قیمت:

45,000 تومان

نا موجود


مرغ و قارچ

قیمت:

35,000 تومان

نا موجود


مخلوط

قیمت:

35,000 تومان

نا موجود


پپرونی

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


ژامبون

قیمت:

27,000 تومان

نا موجود


رست بیف 100 گرم

قیمت:

32,000 تومان


استیک مرغ مخصوص

قیمت:

21,000 تومان


پیتزا ساندویچ

قیمت:

20,000 تومان


برگر دستی

قیمت:

20,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

14,000 تومان


دلستر خانواده انگور

قیمت:

13,500 تومان


دلستر کوچک شیشه ای

قیمت:

6,500 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

5,000 تومان


دوغ لیوانی یک نفره

قیمت:

3,500 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

3,000 تومان


سس کچاپ

قیمت:

700 تومان


سس مایونز

قیمت:

700 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

700 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

700 تومان


سس خردل

قیمت:

700 تومان


سس سیر

قیمت:

700 تومان