جمع : 0 تومان

تسویه حساب

ساندویچ تاج محل

انواع ساندویچ پکوره و سمبوسه اصل زاهدان

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 16:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:15

مدیریت:

حسینی

آدرس:

بین معلم ۱۱ و ۱۳ - روبه روی مسجد

مرغ

قیمت:

22,000 تومان


چیز برگر

قیمت:

22,000 تومان


دوبل برگر

قیمت:

22,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

18,500 تومان


خوراک مرغ و جگر

قیمت:

18,000 تومان


استیک

قیمت:

18,000 تومان


جگر ویژه

قیمت:

16,500 تومان


هات داگ

قیمت:

16,000 تومان


خوراک جگر

قیمت:

15,000 تومان


کباب لقمه

قیمت:

15,000 تومان


خوراک بندری

قیمت:

14,000 تومان


کوکتل

قیمت:

13,000 تومان


فلافل

قیمت:

10,000 تومان


همبرگر 30٪

قیمت:

10,000 تومان


پکوره بسته 10 تایی

بسته 10 تایی

قیمت:

13,000 تومان


سمبوسه مرغ

قیمت:

7,000 تومان


سمبوسه سیب زمینی

قیمت:

5,000 تومان


رست بیف 100 گرم

قیمت:

45,000 تومان


پیتزا ساندویچ

قیمت:

27,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

15,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

14,000 تومان


دلستر کوچک شیشه ای

قیمت:

9,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

5,000 تومان


دوغ لیوانی یک نفره

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


سس کچاپ

قیمت:

1,000 تومان


سس مایونز

قیمت:

1,000 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

1,000 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

1,000 تومان


سس خردل

قیمت:

1,000 تومان


سس سیر

قیمت:

1,000 تومان