جمع : 0 تومان

تسویه حساب

ساندویچ جزیره

انواع ساندویچ

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:00
همه روزه از ساعت 19:00 تا 22:00

مدیریت:

ابراهیمی

آدرس:

بین مفتح48و50

مرغ ویژه

قیمت:

28,000 تومان


مرغ با پنیر

قیمت:

24,500 تومان


مرغ با قارچ

قیمت:

23,500 تومان


هات داگ ویژه

قیمت:

22,000 تومان


مرغ

قیمت:

20,000 تومان


کوکتل پنیر

قیمت:

20,000 تومان


هات داگ پنیر

قیمت:

19,000 تومان


جگر و مرغ

قیمت:

16,500 تومان


کوکتل

قیمت:

15,500 تومان


کالباس

قیمت:

15,000 تومان


جگر

قیمت:

14,500 تومان


هات داگ

قیمت:

14,500 تومان


فلافل

قیمت:

9,000 تومان


رویال برگر

قیمت:

34,000 تومان


چیز برگر

قیمت:

28,000 تومان


استیک ویژه70پاکجم

قیمت:

27,500 تومان


استیک و مرغ70پاکجم

قیمت:

24,500 تومان


استیک پنیر70پاکجم

قیمت:

24,000 تومان


استیک قارچ70پاکجم

قیمت:

24,000 تومان


همبرگر 60پاکجم

قیمت:

19,500 تومان


استیک70پاکجم

قیمت:

19,500 تومان


همبرگر 30پاکجم

قیمت:

14,500 تومان


خوراک ویژه

قیمت:

20,000 تومان


خوراک مرغ و جگر

قیمت:

17,500 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

17,000 تومان


خوراک پنیر

قیمت:

16,500 تومان


خوراک جگر

قیمت:

14,500 تومان


خوراک بندری

قیمت:

12,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

5,000 تومان


سس کچاپ

قیمت:

700 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

700 تومان


سس مایونز

قیمت:

700 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

700 تومان