جمع : 0 تومان

تسویه حساب

ساندویچ لقمه پیچ

انواع ساندویچ های گرم و سرد

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 09:00 تا 14:30
همه روزه از ساعت 17:30 تا 22:30

مدیریت:

هادی ناطقی مطلق

آدرس:

روبروی بیمارستان امام رضا(ع)نبش طالقانی 12

ساندویچ دوبل برگر(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

17,000 تومان


ساندویچ زبان (نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

17,000 تومان


ساندویچ مغز و زبان(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

14,000 تومان


همبرگرویژه90درصدگوشت(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

13,000 تومان


ساندویچ چیزبرگر(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

13,000 تومان


ساندویچ هات داگ پنیری(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

12,000 تومان


ساندویچ قارچ برگر(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

12,000 تومان


ساندویچ مرغ و قارچ(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

12,000 تومان


ساندویچ خوراک مرغ (نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

11,000 تومان


ساندویچ مغز و مرغ(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

11,000 تومان


ساندویچ مغز(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

11,000 تومان


ساندویچ هات داگ(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ همبرگرمخصوص(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ استیک(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ کباب لقمه مخصوص(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ مرغ(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ خوراک جگر(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

9,000 تومان


ساندویچ جگر(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

8,000 تومان


ساندویچ کباب لقمه معمولی(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

7,500 تومان


ساندویچ همبرگر معمولی(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

7,200 تومان


ساندویچ خوراک بندری(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

7,200 تومان


ساندویچ سوسیس کوکتل(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

7,000 تومان


ساندویچ سوسیس آلمانی(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

6,800 تومان


کالباس لیونر

قیمت:

6,500 تومان


ساندویچ فلافل(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

5,000 تومان


ساندویچ کالباس مارتادلا(نان باگت،نان سنگک)

قیمت:

5,000 تومان


دوغ بطری خانواده

قیمت:

9,000 تومان


دلسترخانواده استوایی

قیمت:

6,500 تومان


دلسترخانواده لیمو

قیمت:

6,500 تومان


دلستر خانواده هلو

قیمت:

6,500 تومان


نوشابه خانواده اسپرایت

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه خانواده کوکا

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه خانواده فانتاپرتقالی

قیمت:

5,400 تومان


دلسترقوطی کلاسیک

قیمت:

4,500 تومان


دلسترقوطی آناناس

قیمت:

4,500 تومان


دلسترقوطی هلو

قیمت:

4,500 تومان


دلسترقوطی استوایی

قیمت:

4,500 تومان


دلستر قوطی لیمو

قیمت:

4,500 تومان


دوغ قوطی

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه قوطی فانتاپرتقالی

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه قوطی فانتالیمویی

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه قوطی اسپرایت

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه قوطی کوکا

قیمت:

4,000 تومان


دلسترشیشه هلو

قیمت:

3,500 تومان


دلسترشیشه لیمو

قیمت:

3,500 تومان


دلسترشیشه قهوه

قیمت:

3,500 تومان


دلستر شیشه استوایی

قیمت:

3,500 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


نوشابه بطری فانتاپرتقالی

قیمت:

2,000 تومان


نوشابه بطری فانتالیمویی

قیمت:

2,000 تومان


نوشابه بطری اسپرایت

قیمت:

2,000 تومان


نوشابه بطری کوکا

قیمت:

2,000 تومان


دوغ بطری کوچک

قیمت:

2,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان


دوغ لیوانی

قیمت:

1,500 تومان


سس تکنفره سیر

قیمت:

350 تومان


سس تکنفره هزارجزیره

قیمت:

350 تومان


سس تکنفره مایونز ساده

قیمت:

350 تومان


سس تکنفره سفید فرانسوی ساده

قیمت:

350 تومان


سس تکنفره قرمز کچاب معمولی

قیمت:

350 تومان


سس تکنفره قرمز کچاب تند

قیمت:

350 تومان


سس تکنفره سفید چیلی

قیمت:

350 تومان


عالیس خانواده سیب

قیمت:

6,500 تومان


عالیس خانواده انگورقرمز

قیمت:

6,500 تومان


عالیس خانواده لیمونعنا

قیمت:

6,500 تومان


هوفنبرگ قوطی انگورشیرازی

قیمت:

5,500 تومان


هوفنبرگ قوطی موهیتو

قیمت:

5,500 تومان


هوفنبرگ قوطی بلوبری

قیمت:

5,500 تومان


هوفنبرگ قوطی پرتقال

قیمت:

5,500 تومان


هوفنبرگ شیشه سیب کیوی

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه کاکتوس

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه بلوبری

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه لیموناد

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه انگورشیرازی

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه لیموخیار

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه آلبالو

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه پرتقال موز

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه انگورقرمز

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ شیشه موهیتو

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ قوطی لیموناد

قیمت:

5,000 تومان


هوفنبرگ قوطی سیب کیوی

قیمت:

5,000 تومان


عالیس شیشه زرشک وانار

قیمت:

3,500 تومان


عالیس شیشه پرتقال انبه

قیمت:

3,500 تومان


فرشی دی شیشه بلوهاوایی

قیمت:

3,500 تومان


فرشی دی شیشه پرتقال انبه

قیمت:

3,500 تومان


فرشی دی شیشه انگورقرمز

قیمت:

3,500 تومان