جمع : 0 تومان

تسویه حساب

شام تک

برگر ها با حرارت غیر مستقیم بدون تماس با روغن طعم های خاص برای هر سلیقه

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:30 تا 15:00
همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:00

مدیریت:

اصلاح

آدرس:

خ بین پاسداران 27 و چهارراه محلاتی

پیتزا پپرونی

پپرونی.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

72,900 تومان


پیتزا ویژه شام تک

رست چیکن.رست بیف.مرغ گریل.سس مخصوص.پینیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

61,900 تومان


پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

57,900 تومان


پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش شده..سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

50,900 تومان


پیتزا چهارفصل

پیتزا مخصوص.پپرونی.مرغ و قارچ.رست بیف.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

50,900 تومان


پیتزا دو مزه

پیتزا مخصوص.پیتزا پپرونی یا مرغ و قارچ.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

46,900 تومان


پیتزا مخصوص

کالباس مرغ و گوشت،مارتالاد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا سبزیجات

سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.گوجه فرنگی.فلفل دلمه.ذرت.هویج

قیمت:

32,000 تومان


پیتزا دریایی

فیله گوشت ماهی.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


پیتزامینی رست بیف

قیمت:

42,000 تومان


پیتزامینی پپرونی

قیمت:

35,000 تومان


پیتزامینی مرغ و قارچ

قیمت:

32,000 تومان


پیتزامینی مخصوص

قیمت:

22,000 تومان


پیتزا دو نفره ویژه شام تک

رست چیکن.رست بیف.مرغ گریل.سس مخصوص.پینیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

91,900 تومان


پیتزا دو نفره رست بیف

گوشت ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

86,900 تومان


پیتزا دو نفره مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

75,900 تومان


پیتزا دو نفره پیتزا چهارفصل

پیتزا مخصوص.پپرونی.مرغ و قارچ.رست بیف.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

75,900 تومان


پیتزا دو نفره دو مزه

پیتزا مخصوص.پیتزا پپرونی یا مرغ و قارچ.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

69,000 تومان


پیتزا دو نفره پپرونی

پپرونی. سس مخصوص. پنیر پیتزا. قارچ. فلفل دلمه

قیمت:

63,000 تومان


پیتزا دو نفره مخصوص

کالباس مرغ و گوشت،مارتالاد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

59,000 تومان


هات کیک مرغ و قارچ پلاس

سینه مرغ ریش شده، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

49,000 تومان


هات کیک مرغ و قارچ معمولی

سینه مرغ ریش شده، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

39,000 تومان


هات کیک مخصوص پلاس

کالباس مرغ و گوشت مارتادلا، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

32,900 تومان


هات کیک مخصوص

کالباس مرغ و گوشت مارتادلا، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

21,900 تومان


پیتزا پنج نفره ویژه شام تک

قیمت:

249,000 تومان


پیتزا پنج نفره رست بیف

قیمت:

229,000 تومان


پیتزا پنج نفره مرغ و قارچ

قیمت:

199,000 تومان


پیتزا پنج نفره پپرونی

قیمت:

195,900 تومان


پیتزا پنج نفره دو مزه

قیمت:

189,000 تومان


پیتزا پنج نفره مخصوص

قیمت:

155,900 تومان


شام برگر

دو عدد همبرگر دستی، پنیر گودا، قارچ، مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

51,000 تومان

نا موجود


دوبل چیز برگر

دو عدد همبرگر دستی، پنیر گودا، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

39,000 تومان

نا موجود


دوبل برگر

دو عدد همبرگر دستی، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

34,000 تومان

نا موجود


قارچ برگر

همبرگر دستی، قارچ، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


چیز برگر

همبرگر دستی، پنیر گودا، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


همبرگر تنوری

همبرگر دستی، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

25,000 تومان

نا موجود


سوپر هات داگ تنوری

قیمت:

55,900 تومان


هات داگ ویژه تنوری

قیمت:

39,900 تومان


هات داگ پنیری

قیمت:

27,900 تومان


هات داگ

قیمت:

20,900 تومان


نان سیر

قیمت:

30,000 تومان


سیب زمینی مخصوص

قیمت:

29,000 تومان


سیب زمینی

قیمت:

21,900 تومان


سیب زمینی کوچک

قیمت:

14,900 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

15,000 تومان


دوغ ابعلی شیشه

قیمت:

5,500 تومان

نا موجود


دوغ لیوانی

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود


دلستر قوطی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

5,000 تومان


سس مایونز

قیمت:

700 تومان


سس کچاپ

قیمت:

700 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

700 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

700 تومان