جمع : 0 تومان

تسویه حساب

شام تک

برگر ها با حرارت غیر مستقیم بدون تماس با روغن طعم های خاص برای هر سلیقه

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:00 تا 14:30
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:00

مدیریت:

اصلاح

آدرس:

خ بین پاسداران 27 و چهارراه محلاتی

پیتزا ویژه شام تک

رست چیکن.رست بیف.مرغ گریل.سس مخصوص.پینیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

63,000 تومان


پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

60,000 تومان


پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش شده..سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

56,000 تومان


پیتزا پپرونی

پپرونی.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

53,000 تومان


پیتزا چهارفصل

پیتزا مخصوص.پپرونی.مرغ و قارچ.رست بیف.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

53,000 تومان


پیتزا دو مزه

پیتزا مخصوص.پیتزا پپرونی یا مرغ و قارچ.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

51,000 تومان


پیتزا مخصوص

کالباس مرغ و گوشت،مارتالاد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

46,000 تومان


پیتزا سبزیجات

سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.گوجه فرنگی.فلفل دلمه.ذرت.هویج

قیمت:

43,000 تومان


پیتزا دریایی

فیله گوشت ماهی.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


پیتزامینی رست بیف

قیمت:

43,000 تومان


پیتزامینی مرغ و قارچ

قیمت:

39,000 تومان


پیتزامینی پپرونی

قیمت:

36,000 تومان


پیتزامینی مخصوص

قیمت:

26,000 تومان


پیتزا دو نفره ویژه شام تک

رست چیکن.رست بیف.مرغ گریل.سس مخصوص.پینیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

96,000 تومان


پیتزا دو نفره رست بیف

گوشت ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

90,000 تومان


پیتزا دو نفره مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

83,000 تومان


پیتزا دو نفره پپرونی

پپرونی. سس مخصوص. پنیر پیتزا. قارچ. فلفل دلمه

قیمت:

79,000 تومان


پیتزا دو نفره پیتزا چهارفصل

پیتزا مخصوص.پپرونی.مرغ و قارچ.رست بیف.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

79,000 تومان


پیتزا دو نفره دو مزه

پیتزا مخصوص.پیتزا پپرونی یا مرغ و قارچ.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

76,000 تومان


پیتزا دو نفره مخصوص

کالباس مرغ و گوشت،مارتالاد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

69,000 تومان


هات کیک مرغ و قارچ پلاس

سینه مرغ ریش شده، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

56,000

44,800 تومان


هات کیک مرغ و قارچ معمولی

سینه مرغ ریش شده، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

43,000 تومان


هات کیک مخصوص پلاس

کالباس مرغ و گوشت مارتادلا، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

36,000 تومان


هات کیک مخصوص

کالباس مرغ و گوشت مارتادلا، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

26,000 تومان


پیتزا پنج نفره ویژه شام تک

قیمت:

256,000 تومان


پیتزا پنج نفره رست بیف

قیمت:

246,000

196,800 تومان


پیتزا پنج نفره مرغ و قارچ

قیمت:

226,000

180,800 تومان


پیتزا پنج نفره پپرونی

قیمت:

213,000

170,400 تومان


پیتزا پنج نفره چهارفصل

قیمت:

213,000

170,400 تومان


پیتزا پنج نفره دو مزه

قیمت:

203,000

162,400 تومان


پیتزا پنج نفره مخصوص

قیمت:

179,000

143,200 تومان


شام برگر

دو عدد همبرگر دستی، پنیر گودا، قارچ، مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

69,000

55,200 تومان


دوبل چیز برگر

دو عدد همبرگر دستی، پنیر گودا، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

56,000

44,800 تومان


دوبل برگر

دو عدد همبرگر دستی، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

49,000

39,200 تومان


قارچ برگر

همبرگر دستی، قارچ، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

43,000 تومان


چیز برگر

همبرگر دستی، پنیر گودا، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

43,000 تومان


همبرگر تنوری

همبرگر دستی، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

36,000 تومان


تک لقمه گوشت پلاس

قیمت:

6,000 تومان

نا موجود


تک لقمه گوشت

نان، برگر

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


تک لقمه مرغ پلاس

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


تک لقمه مرغ

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود


سوپر هات داگ تنوری

قیمت:

66,000

52,800 تومان


هات داگ ویژه تنوری

قیمت:

43,000 تومان


هات داگ پنیری

قیمت:

33,000 تومان


هات داگ

قیمت:

26,000 تومان


سیب زمینی مخصوص

قیمت:

36,000 تومان


نان سیر

قیمت:

36,000 تومان


سیب زمینی

قیمت:

26,000 تومان


سیب زمینی کوچک

قیمت:

19,000 تومان


دلسترهی دی خانواده

قیمت:

13,500 تومان


دوغ ابعلی شیشه

قیمت:

5,500 تومان

نا موجود


دوغ لیوانی

قیمت:

5,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,500 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

5,000 تومان


سس مایونز

قیمت:

700 تومان


سس کچاپ

قیمت:

700 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

700 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

700 تومان