جمع : 0 تومان

تسویه حساب

شام تک

برگر ها با حرارت غیر مستقیم بدون تماس با روغن طعم های خاص برای هر سلیقه

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:00
همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:00

مدیریت:

اصلاح

آدرس:

خ بین پاسداران 27 و چهارراه محلاتی

پیتزا پیگر

همبرگر دستی + سس مخصوص + پنیر پیتزا + قارچ + فلفل دلمه + ذرت

قیمت:

99,000 تومان


پیتزا بندری

خوراک بندری + سس مخصوص + پنیر پیتزا + قارچ +فلفل دلمه + ذرت

قیمت:

73,000 تومان


پیتزا ویژه شام تک

رست چیکن.رست بیف.مرغ گریل.سس مخصوص.پینیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

129,000 تومان


پیتزا رُست بیف

گوشت ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

123,000 تومان


پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش شده..سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

113,000 تومان


پیتزا پپرونی

پپرونی.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

109,000 تومان


پیتزا دو مزه

پیتزا مخصوص.پیتزا پپرونی یا مرغ و قارچ.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

96,000 تومان


پیتزا چهارفصل

پیتزا مخصوص.پپرونی.مرغ و قارچ.رست بیف.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

96,000 تومان


پیتزا مخصوص

کالباس مرغ و گوشت،مارتالاد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

83,000 تومان


پیتزامینی رُست بیف

قیمت:

86,000 تومان


پیتزامینی مرغ و قارچ

قیمت:

79,000 تومان


پیتزامینی پپرونی

قیمت:

79,000 تومان


پیتزامینی مخصوص

قیمت:

63,000 تومان


پیتزا دو نفره ویژه شام تک

رست چیکن.رست بیف.مرغ گریل.سس مخصوص.پینیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

193,000 تومان


پیتزا دو نفره رُست بیف

گوشت ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

183,000 تومان


پیتزا دو نفره مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش شده.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

169,000 تومان


پیتزا دو نفره پپرونی

پپرونی. سس مخصوص. پنیر پیتزا. قارچ. فلفل دلمه

قیمت:

163,000 تومان


پیتزا دو نفره دو مزه

پیتزا مخصوص.پیتزا پپرونی یا مرغ و قارچ.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

143,000 تومان


پیتزا دو نفره پیتزا چهارفصل

پیتزا مخصوص.پپرونی.مرغ و قارچ.رست بیف.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

143,000 تومان


پیتزا دو نفره مخصوص

کالباس مرغ و گوشت،مارتالاد.سس مخصوص.پنیر پیتزا.قارچ.فلفل دلمه.ذرت

قیمت:

123,000 تومان


هات کیک مخصوص

کالباس مرغ و گوشت مارتادلا، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

83,000 تومان


هات کیک

کالباس مرغ و گوشت مارتادلا، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

63,000 تومان


پیتزا پنج نفره چهارفصل

قیمت:

253,000 تومان


پیتزا پنج نفره مخصوص

قیمت:

253,000 تومان


شام برگر 150 گرمی

دو عدد همبرگر دستی، پنیر گودا، قارچ، مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

126,000 تومان


دوبل چیز برگر 150 گرمی

دو عدد همبرگر دستی، پنیر گودا، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

113,000 تومان


دوبل برگر 150 گرمی

دو عدد همبرگر دستی، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

89,000 تومان


قارچ برگر150 گرمی

همبرگر دستی، قارچ، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

79,000 تومان


چیز برگر 150 گرمی

همبرگر دستی، پنیر گودا، سس مخصوص، سیب زمینی خلال، کاهو، گوجه، خیارشور

قیمت:

79,000 تومان


تک لقمه گوشت پلاس

قیمت:

6,000 تومان

نا موجود


تک لقمه گوشت

نان، برگر

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


تک لقمه مرغ پلاس

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


تک لقمه مرغ

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود


سوپر هات داگ تنوری

قیمت:

119,000 تومان


هات داگ ویژه تنوری

قیمت:

93,000 تومان


هات داگ تنوری پنیری

قیمت:

63,000 تومان


هات داگ تنوری

قیمت:

53,000 تومان


نان سیر

قیمت:

59,000 تومان


سیب زمینی مخصوص

قیمت:

69,000 تومان


نان سیر

قیمت:

59,000 تومان


سیب زمینی

قیمت:

46,000 تومان


سیب زمینی کوچک

قیمت:

36,000 تومان


دلسترهی دی خانواده

قیمت:

14,000 تومان


دوغ لیوانی

قیمت:

6,000 تومان


دوغ ابعلی شیشه

قیمت:

5,500 تومان

نا موجود


نوشابه قوطی

قیمت:

10,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

6,000 تومان


سس مایونز

قیمت:

1,000 تومان


سس کچاپ

قیمت:

1,000 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

1,000 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

1,000 تومان