جمع : 0 تومان

تسویه حساب

شیرینی ممتاز

میدان شهدا * پذیرش کلیه سفارشات مجالس

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 13:00
همه روزه از ساعت 19:00 تا 21:30

مدیریت:

سعید محمدی

آدرس:

میدان شهدا

رولت خامه ای

قیمت:

98,000 تومان


نان خامه ای

قیمت:

98,000 تومان


شیرینی لطیفه

قیمت:

98,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

80,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

80,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

80,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

80,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

80,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

80,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

80,000 تومان


شیرینی مخلوط خانگی

قیمت:

70,000 تومان


شیرینی خشک فانتزی درشت

قیمت:

80,000 تومان


شیرینی کشمشی

قیمت:

70,000 تومان


شیرینی زنجبیلی پسته ای درشت

قیمت:

70,000 تومان


کیک یزدی

قیمت:

70,000 تومان


کره ای مخصوص

قیمت:

110,000 تومان


زبان درشت

قیمت:

80,000 تومان