جمع : 0 تومان

تسویه حساب

شیرینی ممتاز

میدان شهدا * پذیرش کلیه سفارشات مجالس

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:00 تا 13:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 21:30

مدیریت:

سعید محمدی

آدرس:

میدان شهدا

ناپلئونی

قیمت:

63,000 تومان


رولت خامه ای

قیمت:

63,000 تومان


نان خامه ای

قیمت:

63,000 تومان


شیرینی لطیفه

قیمت:

63,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

50,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

50,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

50,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

50,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

50,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

50,000 تومان


شیرینی دانمارکی

قیمت:

50,000 تومان


شیرینی خشک فانتزی درشت

قیمت:

50,000 تومان


شیرینی کشمشی

قیمت:

44,000 تومان


شیرینی زنجبیلی پسته ای درشت

قیمت:

44,000 تومان


کیک یزدی

قیمت:

41,000 تومان

نا موجود


قیمت:

68,000 تومان


قیمت:

68,000 تومان


قیمت:

68,000 تومان


زبان درشت

قیمت:

50,000 تومان

نا موجود