جمع : 0 تومان

تسویه حساب

عسل زرناب

ارائه دهنده محصولات ضد در صد طبیعی زنبور عسل

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 13:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 21:00

مدیریت:

محمد علی ره پرداز

آدرس:

بازار روز غفاری غرفه ۳۳ جنب سوپر مارکت آذری

عسل دشت

یک کیلویی

قیمت:

100,000 تومان


عسل آویشن

یک کیلوگرمی

قیمت:

100,000 تومان


عسل ترنجبین

یک کیلویی

قیمت:

90,000 تومان


عسل مرکبات

یک کیلویی

قیمت:

90,000 تومان


عسل کلپوره

یک کیلویی

قیمت:

90,000 تومان


عسل کنار

یک کیلویی

قیمت:

85,000 تومان


عسل گون

یک کیلویی

قیمت:

85,000 تومان


عسل آویشن

نیم کیلویی

قیمت:

50,000 تومان


عسل دشت

نیم کیلویی

قیمت:

50,000 تومان


عسل ترنجبین

نیم کیلویی

قیمت:

45,000 تومان


عسل مرکبات

نیم کیلویی

قیمت:

45,000 تومان


عسل کلپوره

نیم کیلویی

قیمت:

45,000 تومان


عسل کنار

نیم کیلویی

قیمت:

42,500 تومان


عسل گون

نیم کیلویی

قیمت:

42,500 تومان