جمع : 0 تومان

تسویه حساب

غذای آماده تعاون

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 20:00 تا 23:59
همه روزه از ساعت 12:00 تا 16:00

مدیریت:

خسروی-براتی

آدرس:

خیاان معلم، روبروی پارک آزادگان

چلو اکبر جوجه

قیمت:

20,000 تومان


چلو کباب

قیمت:

16,000 تومان

نا موجود


چلو جوجه

قیمت:

13,000 تومان


چلو مرغ

قیمت:

13,000 تومان


چلو بال چینی

قیمت:

13,000 تومان


چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت:

11,000 تومان


استانبولی

قیمت:

9,000 تومان


کباب مخصوص (یک سیخ)

قیمت:

9,000 تومان


سوپ جو

قیمت:

7,000 تومان

نا موجود


چلو کباب لقمه شاه عباسی

240گرم

قیمت:

28,000 تومان


چلوکباب مخصوص

قیمت:

23,000 تومان


چلو جوجه با استخوان

قیمت:

20,000 تومان


چلو جوجه مخصوص

200گرمی

قیمت:

18,000 تومان


چلو کباب میکس

قیمت:

18,000 تومان


چلو کباب وزیری

قیمت:

18,000 تومان


چلو کباب بلغاری

قیمت:

18,000 تومان


چلو کباب نگینی

قیمت:

18,000 تومان


چلو پاچین

قیمت:

15,000 تومان


چلو خورشت قیمه

قیمت:

11,000 تومان


کباب سیخی معمولی

قیمت:

7,000 تومان


برنج ساده

قیمت:

5,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

4,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

6,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه خانواده زرد

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


نوشابه بطری مشکی

قیمت:

2,000 تومان


نوشابه بطری زرد

قیمت:

2,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

1,200 تومان