جمع : 0 تومان

تسویه حساب

غذای آماده تعاون

ارائه غذاهای ایرانی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 16:00
همه روزه از ساعت 20:00 تا 23:15

مدیریت:

خسروی-براتی

آدرس:

خیابان معلم، بین معلم48و50

چلو اکبر جوجه

قیمت:

40,000 تومان


چلو کباب معمولی

قیمت:

30,000 تومان


چلو جوجه

قیمت:

28,000 تومان


چلو مرغ(ران)

قیمت:

28,000 تومان


چلو بال چین

قیمت:

28,000 تومان


چلو قیمه بادمجان

قیمت:

28,000 تومان


چلو خورشت قورمه سبزی

بصورت گردان

قیمت:

23,000 تومان


استانبولی

قیمت:

20,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

17,000 تومان


کباب مخصوص (یک سیخ)

قیمت:

13,000 تومان


سوپ جو

قیمت:

0 تومان

نا موجود


چلو مرغ (سینه)

قیمت:

0 تومان

نا موجود


چلو کباب لقمه مخصوص تعاون

240گرم

قیمت:

40,000 تومان


چلو کباب مخصوص

قیمت:

35,000 تومان


چلو جوجه با استخوان

قیمت:

35,000 تومان


چلو جوجه مخصوص

200گرمی

قیمت:

35,000 تومان


چلو کباب وزیری مخصوص

قیمت:

35,000 تومان


چلو کباب بلغاری

قیمت:

35,000 تومان


چلو کباب نگینی

قیمت:

35,000 تومان


چلو پاچین

قیمت:

28,000 تومان


چلو خورشت قیمه

بصورت گردان

قیمت:

23,000 تومان


کباب سیخی معمولی

قیمت:

11,000 تومان


برنج ساده

قیمت:

9,000 تومان


چلو کباب وزیری

قیمت:

0 تومان

نا موجود


اکبر جوجه

قیمت:

30,000 تومان


جوجه مخصوص

قیمت:

20,000 تومان


جوجه با استخوان

قیمت:

18,000 تومان


پاچین

قیمت:

18,000 تومان


جوجه معمولی

قیمت:

17,000 تومان


مرغ(ران)

قیمت:

17,000 تومان


مرغ(سینه)

قیمت:

14,000 تومان

نا موجود


کباب مخصوص

قیمت:

13,000 تومان


بال چین

قیمت:

13,000 تومان


کباب معمولی

قیمت:

11,000 تومان


گوجه

قیمت:

5,000 تومان


کباب لقمه مخصوص تعاون

قیمت:

0 تومان

نا موجود


کباب میکس

قیمت:

0 تومان

نا موجود


وزیری

قیمت:

0 تومان

نا موجود


کباب بلغاری

قیمت:

0 تومان

نا موجود


کباب نگینی

قیمت:

0 تومان

نا موجود


قیمه

قیمت:

0 تومان

نا موجود


قورمه سبزی

قیمت:

0 تومان

نا موجود


نوشابه قوطی

قیمت:

8,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

14,500 تومان


نوشابه خانواده زرد

قیمت:

14,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

13,500 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه بطری مشکی

قیمت:

5,000 تومان


نوشابه بطری زرد

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

9,000 تومان


سالاد فصل

قیمت:

6,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

3,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

2,500 تومان