جمع : 0 تومان

تسویه حساب

غذای آماده تعاون

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 20:00 تا 23:00
همه روزه از ساعت 12:00 تا 16:00

مدیریت:

خسروی-براتی

آدرس:

خیاان معلم، روبروی پارک آزادگان

چلو اکبر جوجه

قیمت:

30,000 تومان


چلو کباب

قیمت:

21,000 تومان


چلو جوجه

قیمت:

20,000 تومان


چلو مرغ

قیمت:

20,000 تومان


چلو بال چین

قیمت:

18,000 تومان


چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت:

16,000 تومان


استانبولی

قیمت:

14,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

13,000 تومان


کباب مخصوص (یک سیخ)

قیمت:

10,500 تومان


سوپ جو

قیمت:

7,000 تومان


چلو کباب لقمه شاه عباسی

240گرم

قیمت:

32,000 تومان


چلوکباب مخصوص

قیمت:

28,000 تومان


چلو جوجه با استخوان

قیمت:

25,000 تومان


چلو جوجه مخصوص

200گرمی

قیمت:

25,000 تومان


چلو کباب میکس

قیمت:

25,000 تومان


چلو کباب وزیری

قیمت:

25,000 تومان


چلو کباب بلغاری

قیمت:

25,000 تومان


چلو کباب نگینی

قیمت:

25,000 تومان


چلو پاچین

قیمت:

21,000 تومان


چلو خورشت قیمه

قیمت:

16,000 تومان


کباب سیخی معمولی

قیمت:

8,000 تومان


برنج ساده

قیمت:

6,500 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

5,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

12,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه خانواده زرد

قیمت:

10,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

8,500 تومان


نوشابه بطری مشکی

قیمت:

3,500 تومان


نوشابه بطری زرد

قیمت:

3,500 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

4,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

2,500 تومان


ماست ستاده

قیمت:

1,500 تومان