جمع : 0 تومان

تسویه حساب

غذای آماده سیب سبز

(منطقه مهر شهر) با نوشابه و ماست رایگان

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 18:00 تا 22:00

مدیریت:

آقای دلاکه

آدرس:

مهر شهر - نبش حافظ غربی 10

مرغ بریان

قیمت:

100,000 تومان

نا موجود


چلو وزیری

با نوشابه و ماست رایگان

قیمت:

75,000 تومان


اکبر جوجه

قیمت:

75,000 تومان

نا موجود


گوشت داغ

قیمت:

65,000 تومان

نا موجود


چلو کباب

با نوشابه و ماست رایگان

قیمت:

55,000 تومان


چلو جوجه

با نوشابه و ماست رایگان

قیمت:

55,000 تومان


چلو مرغ

با نوشابه و ماست رایگان

قیمت:

55,000 تومان


چلو خورشت

با نوشابه و ماست رایگان

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


جوجه سیخی

قیمت:

36,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

35,000 تومان


کوبیده سیخی

قیمت:

16,000 تومان


گوجه

قیمت:

7,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

18,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

16,000 تومان


نوشابه بطری کوچک

قیمت:

7,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

7,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

4,000 تومان