جمع : 0 تومان

تسویه حساب

غذای آماده عمو علی

پخت انواع غذاهای ایرانی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:30
همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:00

مدیریت:

فرامرز کاظمی

آدرس:

نبش توحید 48

چلو وزیری

قیمت:

90,000 تومان


چلو وزیری

قیمت:

70,000 تومان


چلو کوبیده نگینی

قیمت:

70,000 تومان


چلو جوجه کباب

قیمت:

70,000 تومان


چلو مرغ خورشتی

قیمت:

65,000 تومان

نا موجود


چلو مرغ زعفرانی

قیمت:

65,000 تومان


چلو کوبیده ساده

قیمت:

60,000 تومان


چلو جوجه کباب

قیمت:

50,000 تومان


جوجه تکی

قیمت:

50,000 تومان


چلو کوبیده ساده

قیمت:

40,000 تومان


جوجه تکی

قیمت:

30,000 تومان


کباب تکی

قیمت:

20,000 تومان

نا موجود


دوغ خانواده

قیمت:

27,500 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

18,000 تومان


نوشابه قوطی مشکی

قیمت:

12,000 تومان


دلستر شیشه

قیمت:

12,000 تومان


دوغ کوچک

قیمت:

7,500 تومان


نوشابه بطری یک نفره

قیمت:

6,000 تومان