جمع : 0 تومان

تسویه حساب

غذای آماده مهدیه

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 20:00 تا 22:30

مدیریت:

صحراگرد

آدرس:

ابتدای خیابان مدرس . خیابان شیرین . جنب مهدیه

چلو وزیری

یک سیخ کباب + یک سیخ جوجه + برنج

قیمت:

28,000 تومان


چلو میکس

یک سیخ کباب و یک سیخ جوجه میکس شده همراه برنج

قیمت:

24,000 تومان


چلو لقمه

قیمت:

23,000 تومان


چلو جوجه کباب

قیمت:

20,000 تومان


چلوکوبیده

قیمت:

19,000 تومان


چلو مرغ

قیمت:

18,000 تومان


جوجه بدون برنج

قیمت:

12,000 تومان


سیخ کوبیده (یک عدد)

قیمت:

8,000 تومان


برنج خالی

قیمت:

8,000 تومان


چلو خورشت قیمه

با ظرف آلومینیوم

قیمت:

15,000 تومان


چلو خورشت قرمه سبزی

با ظرف آلومینیوم

قیمت:

15,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

7,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

7,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

6,500 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

3,500 تومان

نا موجود


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

2,500 تومان


دوغ تک نفره

قیمت:

2,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان


زیتون شور

قیمت:

3,500 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

3,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

1,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

1,000 تومان