جمع : 0 تومان

تسویه حساب

غذای اماده محمد

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 19:30 تا 23:30

مدیریت:

ابوترابی

آدرس:

خیابان مدرس. روبروی پمپ بنزین مدرس

مرغ بریان شکم پر

قیمت:

25,000 تومان

نا موجود


چلو کباب کوبیده(برنج ایرانی)

قیمت:

22,500 تومان


چلو جوجه کباب(برنج ایرانی)

قیمت:

21,500 تومان


چلو پاچین(برنج ایرانی)

قیمت:

21,500 تومان


استامبولی(برنج ایرانی)

قیمت:

15,000 تومان


چلو کره(برنج ایرانی)

قیمت:

7,000 تومان


شله مشهدی

قیمت:

16,000 تومان

نا موجود


حلیم

قیمت:

16,000 تومان

نا موجود


آش رشته

قیمت:

10,000 تومان

نا موجود


سوپ جو

قیمت:

8,000 تومان

نا موجود


فرنی (ظرف بزرگ)

قیمت:

8,000 تومان

نا موجود


شله زرد(ظرف بزرگ)

قیمت:

8,000 تومان

نا موجود


فرنی (ظرف کوچک)

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


شله زرد(ظرف کوچک)

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


زیتون پرورده

قیمت:

4,500 تومان


ماست موسیر

قیمت:

2,500 تومان


ماست ساده

قیمت:

1,500 تومان


ساندویچ جوجه کباب

قیمت:

16,000 تومان


ساندویچ کوبیده

قیمت:

10,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

7,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

6,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

6,000 تومان


دلستر تکنفره شیشه ای

قیمت:

3,500 تومان


نوشابه تکنفره شیشه ای

قیمت:

2,800 تومان


دوغ تکنفره بطری

قیمت:

2,500 تومان


اب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


اب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان