جمع : 0 تومان

تسویه حساب

فست فود الو برگر

انواع ساندویچ و پیتزا با نازلترین قیمت و کیفیت عای با مدیریت جدید

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:30

مدیریت:

رضایی

آدرس:

نبش نارنج 7

سوپر بیف

قیمت:

26,000 تومان


ساندویچ ویژه (زاپاتا)

فیله مرغ.رست بیف.ژامبون گوشت و مرغ.قارچ و پنیر

قیمت:

22,000 تومان


زغالی ویژه(میکس)

قیمت:

20,000 تومان


بیگ برگر

همبرگر.فیله.ژامبون گوشت و مرغ.قارچ و پنیر

قیمت:

20,000 تومان


دوبل چیز برگر

قیمت:

19,000 تومان


کباب ترکی (پرسی)

قیمت:

19,000 تومان


دوبل برگر

قیمت:

18,000 تومان


فیله مرغ با قارچ و پنیر

قیمت:

17,000 تومان


بیکن برگر

قیمت:

15,000 تومان


رویال برگر

قیمت:

14,000 تومان


ماشروم برگر

قیمت:

14,000 تومان


چیز برگر

قیمت:

13,000 تومان


چیکن مخصوص

قیمت:

13,000 تومان


زغالی برگر

قیمت:

12,000 تومان


چیکن برگر

قیمت:

11,000 تومان


ویژه الو برگر

کالباس.سوسیس.رست بیف.گوشت مرغ.کنجد.زعفران

قیمت:

19,000 تومان


رست بیف

رست بیف.قارچ پنیر.دلمه

قیمت:

19,000 تومان


پیتزا پنجره ای

گوشت چرخ کرده.مرغ.رست بیف.ژامبون.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

19,000 تومان


میکس

رست بیف.مرغ.پنیر زرد.قارچ پنیر دلمه

قیمت:

18,000 تومان


ماهی

ماهی تیلاپیلا.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

18,000 تومان


میگو

میگو.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

18,000 تومان


مخصوص

رست بیف.ژامبون.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

17,000 تومان


گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده.گوجه.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

17,000 تومان


فرانکفورتر

ژامبون گوشت و مرغ.سوسیس.دودی.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

13,000 تومان


پپرونی

پپرونی.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

13,000 تومان


مرغ و قارچ

گوشت مرغ.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

13,000 تومان


اسپایسی

پپرونی تند.گوشت چرخ کرده.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

13,000 تومان


ماریانا

کباب ترکی.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

13,000 تومان


مخلوط ژامبون

گوشت.ژامبون مرغ.قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

12,000 تومان


قارچ و پنیر

قارچ.پنیر.دلمه

قیمت:

11,000 تومان


ویژه الوبرگر

قیمت:

32,000 تومان


میکس

قیمت:

31,000 تومان


مخصوص

قیمت:

30,000 تومان


رست بیف

قیمت:

30,000 تومان


گوشت و قارچ

قیمت:

30,000 تومان


میگو

قیمت:

29,000 تومان


ماهی

قیمت:

28,000 تومان


پیتزا پنجره ای

قیمت:

26,000 تومان

نا موجود


اسپایسی

قیمت:

23,000 تومان


فرانکفورتر

ژامبون گوشت و مرغ,سوسیس دودی,پیاز,قارچ,پنیر,دلمه

قیمت:

21,000 تومان


کالزونه

ژامبون گوشت و مرغ,سوسیس دودی,قارچ,پنیر,دلمه

قیمت:

21,000 تومان


پپرونی

قیمت:

21,000 تومان


مرغ و قارچ

قیمت:

21,000 تومان


ماریانا

قیمت:

21,000 تومان


مخلوط ژامبون

قیمت:

20,000 تومان


قارچ و پنیر

قیمت:

18,000 تومان


ویژه الوبرگر

قیمت:

45,000 تومان


رست بیف

قیمت:

43,000 تومان


گوشت و قارچ

قیمت:

41,000 تومان


میکس

قیمت:

40,000 تومان


مخصوص

قیمت:

40,000 تومان


ماهی

قیمت:

38,000 تومان


میگو

قیمت:

35,000 تومان


اسپایسی

قیمت:

31,000 تومان


ماریانا

قیمت:

31,000 تومان


فرانکفورتر

قیمت:

29,000 تومان


پپرونی

قیمت:

29,000 تومان


مرغ و قارچ

قیمت:

29,000 تومان


مخلوط ژامبون

قیمت:

29,000 تومان


قارچ و پنیر

قیمت:

28,000 تومان


ویژه الو برگر

قیمت:

53,000 تومان


میکس

قیمت:

50,000 تومان


مخصوص

قیمت:

50,000 تومان


رست بیف

قیمت:

50,000 تومان


گوشت و قارچ

قیمت:

50,000 تومان


مرغ و قارچ

قیمت:

47,000 تومان


ماهی

قیمت:

45,000 تومان


فرانکفورتر

قیمت:

45,000 تومان


پپرونی

قیمت:

45,000 تومان


اسپایسی

قیمت:

45,000 تومان


ماریانا

قیمت:

45,000 تومان


مخلوط ژامبون

قیمت:

45,000 تومان


قارچ و پنیر

قیمت:

37,000 تومان


سیب زمینی پنیری

قیمت:

12,000 تومان


سیب زمینی ساده

قیمت:

10,000 تومان


پیتزا یک نفره دانشجویی

قیمت:

12,000 تومان


رویال برگر

قیمت:

11,000 تومان


هات رویال

قیمت:

11,000 تومان


دوبل برگر

قیمت:

10,000 تومان


هات داگ مخصوص

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ پیتزا

قیمت:

9,000 تومان


مینی پیتزا دانشجویی

قیمت:

8,500 تومان


قارچ برگر

قیمت:

8,000 تومان


استیک

قیمت:

8,000 تومان


مرغ

قیمت:

8,000 تومان


همبرمخصوص

قیمت:

7,900 تومان


چیز برگر

قیمت:

7,500 تومان


هات داگ

قیمت:

7,500 تومان


کوکتل پنیر

قیمت:

7,000 تومان


خوراک پنیری

قیمت:

7,000 تومان

نا موجود


جگر

قیمت:

6,500 تومان

نا موجود


کباب لقمه

قیمت:

6,000 تومان


همبر معمولی

قیمت:

5,700 تومان


کوکتل

قیمت:

5,700 تومان


خوراک بندری

قیمت:

5,700 تومان

نا موجود


نوشابه خانواده

قیمت:

4,800 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

3,000 تومان

نا موجود


نوشابه بطری

قیمت:

2,000 تومان


سس مایونز

قیمت:

400 تومان


سس کچاپ

قیمت:

400 تومان