جمع : 0 تومان

تسویه حساب

فست فود ببوف

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:00

مدیریت:

حسین آبادی

آدرس:

نبش مدرس 18

دوبل برگر زغالی

قیمت:

55,000 تومان


همبرگر زغالی ببوف

قیمت:

40,000 تومان


برگر مرغ و قارچ

قیمت:

40,000 تومان


چیز برگر زغالی

قیمت:

38,000 تومان


هات داگ ویژه

قیمت:

38,000 تومان


تاپ برگر زغالی

قیمت:

34,000 تومان


هات داگ پنیری

قیمت:

33,000 تومان


هات داگ تنوری

قیمت:

30,000 تومان


ساندویچ کوکتل

قیمت:

27,000 تومان


پیتزا یک نفره سرآشپز

گوشت رست بیف+چیکن گریل شده+زیتون+مغز تخمه آفتابگردان

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا یک نفره استیک مرغ

سس مخصوص+ مرغ گریل شده

قیمت:

49,000 تومان


پیتزا یک نفره استیک گوشت

گوشت ژیگو+ژامبون+کوکتل ویژه+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

48,000 تومان


پیتزا یک نفره رست بیف

گوشت رست بیف+فلفل دلمه ای+گوجه فرنگی

قیمت:

48,000 تومان


پیتزا یک نفره گوشت و قارچ

گوشت رست بیف+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

47,000 تومان


پیتزا یک نفره مرغ و قارچ

مرغ + قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

45,000 تومان


پیتزا یک نفره مخصوص

لیونر+کوکتل+گوشت چرخکرده+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

44,000 تومان


پیتزا یک نفره گوشت و قارچ چرخی

گوشت چرخ کرده+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

44,000 تومان


پیتزا یک نفره پپرونی

هات داگ+ سس تند+فلفل دلمه ای

قیمت:

40,000 تومان


پیتزا یک نفره مخلوط

کوکتل + لیونر+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

40,000 تومان


پیتزا یک نفره کالباس / سوسیس

کالباس / سوسیس + فلفل دلمه ای

قیمت:

40,000 تومان


پیتزا یک نفره سبزیجات

قارچ+ذرت +نخودفرنگی+پیاز+زیتون +فلفل دلمه ای

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا دونفره سرآشپز

گوشت رست بیف+چیکن گریل شده+زیتون+مغز تخمه آفتابگردان

قیمت:

60,000 تومان


پیتزا دونفره استیک گوشت

قیمت:

63,000 تومان


پیتزا دونفره رست بیف

گوشت رست بیف+فلفل دلمه ای+گوجه فرنگی

قیمت:

63,000 تومان


پیتزا دو نفره استیک مرغ

سس مخصوص+ مرغ گریل شده

قیمت:

59,000 تومان


پیتزا دونفره گوشت و قارچ

گوشت رست بیف+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

57,000 تومان


پیتزا دونفره مرغ و قارچ

مرغ + قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

57,000 تومان


پیتزا دونفره پپرونی

هات داگ+ سس تند+فلفل دلمه ای

قیمت:

52,000 تومان


پیتزا دونفره مخصوص

لیونر+کوکتل+گوشت چرخکرده+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا دونفره گوشت و قارچ چرخی

گوشت چرخ کرده+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا دونفره مخلوط

کوکتل + لیونر+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

49,000 تومان


پیتزا دونفره کالباس / سوسیس

کالباس / سوسیس + فلفل دلمه ای

قیمت:

48,000 تومان


پیتزا دونفره سبزیجات

قارچ+ذرت +نخودفرنگی+پیاز+زیتون +فلفل دلمه ای

قیمت:

41,000 تومان


پیتزا خانواده استیک مرغ

سس مخصوص+ مرغ گریل شده

قیمت:

75,000 تومان


پیتزا خانواده سرآشپز

گوشت رست بیف+چیکن گریل شده+زیتون+مغز تخمه آفتابگردان

قیمت:

75,000 تومان


پیتزا خانواده استیک گوشت

قیمت:

83,000 تومان


پیتزا خانواده رست بیف

گوشت رست بیف+فلفل دلمه ای+گوجه فرنگی

قیمت:

78,000 تومان


پیتزا خانواده مرغ و قارچ

مرغ + قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

74,000 تومان


پیتزا خانواده گوشت و قارچ

گوشت رست بیف+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

73,000 تومان


پیتزا خانواده مخصوص

لیونر+کوکتل+گوشت چرخکرده+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

69,000 تومان


پیتزا خانواده گوشت و قارچ چرخی

گوشت چرخ کرده+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

65,000 تومان


پیتزا خانواده مخلوط

کوکتل + لیونر+قارچ+فلفل دلمه ای

قیمت:

63,000 تومان


پیتزا خانواده سبزیجات

قارچ+ذرت +نخودفرنگی+پیاز+زیتون +فلفل دلمه ای

قیمت:

62,000 تومان


پیتزا خانواده پپرونی

هات داگ+ سس تند+فلفل دلمه ای

قیمت:

61,000 تومان


پیتزا خانواده کالباس / سوسیس

کالباس / سوسیس + فلفل دلمه ای

قیمت:

61,000 تومان


میگو سوخاری

قیمت:

60,000 تومان


فیله اسپایسی

قیمت:

55,000 تومان


ران / سینه سوخاری

قیمت:

50,000 تومان


بال / پاچین سوخاری

قیمت:

40,000 تومان


بشقاب داغ

قیمت:

40,000 تومان


قارچ سوخاری

قیمت:

37,000 تومان


استیک مرغ

قیمت:

16,000 تومان


سیب زمینی پنیری و قارچ

قیمت:

30,000 تومان


سالاد ماکارونی

قیمت:

17,000 تومان


سالاد سزار

قیمت:

17,000 تومان


سیب زمینی ساده

قیمت:

16,000 تومان


سالاد فصل

قیمت:

15,000 تومان


اسنک

قیمت:

10,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

16,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

13,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

6,000 تومان


سس کچاب تک نفره

قیمت:

600 تومان


سس مایونز تک نفره

قیمت:

600 تومان