جمع : 0 تومان

تسویه حساب

فست فود برگر ذغالی دلتا

دلتا مثلث مزه ها

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:55

مدیریت:

مهدی زراعتی

آدرس:

بین معلم 31 و چهارراه بهداری

سیب زمینی پنیری

قیمت:

15,500 تومان


سیب زمینی بزرگ

قیمت:

13,000 تومان


سیب زمینی

200گرم خلال سیب زمینی سرخ شده

قیمت:

9,000 تومان


ذرت بزرگ مخصوص

50گرم ذرت + 5گرم قارچ + 50گرم کالباس لیونر + 5گرم پنیر

قیمت:

8,500 تومان


ذرت متوسط مخصوص

20گرم ذرت + 5گرم قارچ + 50گرم کالباس لیونر + 5گرم پنیر

قیمت:

6,500 تومان


قیمت:

0 تومان


اسنک گوشت

30گرم گوشت + 15گرم پنیر

قیمت:

13,000 تومان


چیز استیک

100گرم استیک 60% + 10گرم پنیر + مخلفات

قیمت:

9,500 تومان


استیک

100گرم استیک 60% + مخلفات

قیمت:

7,900 تومان


اسنک مرغ و قارچ

30گرم مرغ + 15گرم پنیر + 10گرم قارچ

قیمت:

7,500 تومان


اسنک کرغ

30گرم مرغ + 15گرم پنیر

قیمت:

6,500 تومان


اسنک کالباس

20گرم کالباس 55% + 15گرم پنیر

قیمت:

5,000 تومان


دوبل برگر ذغالی

قیمت:

26,000 تومان


رست بیف با قارچ

قیمت:

23,000 تومان


رست بیف با پنیر

قیمت:

23,000 تومان


رست بیف

قیمت:

20,000 تومان


بانی برگر زغالی

قیمت:

18,000 تومان


استیک ذغالی

قیمت:

18,000 تومان


ژامبون گوشت

قیمت:

16,000 تومان


ژامبون مرغ و قارچ

قیمت:

13,000 تومان


ساندویچ دلتا

قیمت:

12,500 تومان


چیز برگر

100گرم همبرگر 60% + ژامبون 90% + 50گرم پنیر اسلایس + مخلفات

قیمت:

11,000 تومان


مرغ برگر

100گرم مرغ برگر + مخلفات

قیمت:

10,300 تومان


کالباس لیونر

قیمت:

9,500 تومان


ساندویچ مرغ و جیگر

قیمت:

8,000 تومان


همبرگر مخصوص

100گرم همبرگر 60% + مخلفات

قیمت:

7,900 تومان


همبرگر ساده

100گرم همبرگر 30% + مخلفات

قیمت:

5,700 تومان


قیمت:

0 تومان


پیتزا رست بیف دو نفره

قیمت:

38,000 تومان


پیتزا پپرونی دونفره

قیمت:

33,000 تومان


پیتزا رست بیف تک نفره

قیمت:

33,000 تومان


پیتزا پپرونی تک نفره

قیمت:

27,000 تومان


پیتزا رست بیف مینی

قیمت:

25,000 تومان


پیتزا پپرونی مینی

قیمت:

20,000 تومان


قیمت:

0 تومان