جمع : 0 تومان

تسویه حساب

فست فود شاورما

فست فود لیالی لبنان

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:59

مدیریت:

خسروی

آدرس:

خیابان محلاتی - حدفاصل معلم و پاسداران

پیتزا ژامبون(دو نفره)

سس مخصوص، ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

560,000 تومان


پیتزا ذغالی(دو نفره)

برگر زغالی، سس مخوص، پنیر گودا، پنیر، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

78,000 تومان


پیتزا ذغالی(تک نفره)

برگر زغالی، سس مخوص، پنیر گودا، پنیر، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا صغیر(مینی)یک نفره

مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

25,000 تومان


پیتزا چهار فصل شاورما(چهار نفره)

سس مخصوص، کباب ترک، مرغ لبنانی، گوشت چرخ کرده، ژامبون پنیر، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

110,000 تومان


پیتزا کباب ترکی شاورما (دو نفره)

سس مخصوص، تکه های گوشت کباب ترکی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

78,000 تومان


پیتزا میکس شاورما (دو نفره)

سس مخصوص،تکه های گوشت کباب ترکی، تکه های گوشت مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

78,000 تومان


پیتزا آلفردو (دو نفره)

سس آلفردو،رست بیف،ژامبون،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

78,000 تومان


پیتزا پپرونی ترکی(دو نفره)

سس مخصوص،گوشت کباب ترک،پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

78,000 تومان


پیتزا رست بیف (دو نفره)

سس مخصوص،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

76,000 تومان


پیتزا مخلوط (دو نفره)

سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،تکه های مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

72,000 تومان


پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

72,000 تومان


پیتزا دجاج شاورما (دو نفره)

سس مخصوص،تکه های گوشت مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

65,000 تومان


پیتزا کباب ترکی شاورما (یک نفره)

سس مخصوص، تکه های گوشت کباب ترکی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا میکس شاورما (یک نفره)

سس مخصوص،تکه های گوشت کباب ترکی، تکه های گوشت مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا ایتالیایی (یک نفره)

سس مخصوص،رست بیف،ژامبون،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا آلفردو (یک نفره)

سس آلفردو،رست بیف،ژامبون،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا پپرونی (یک نفره)

سس مخصوص،پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا پپرونی ترکی(تک نفره)

سس مخصوص،گوشت کباب ترک،پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

39,000 تومان


پیتزا رست بیف (یک نفره)

سس مخصوص،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

38,000 تومان


پیتزا مخلوط (یک نفره)

سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،تکه های مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

36,000 تومان


پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

سس مخصوص،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

36,000 تومان


پیتزا دجاج شاورما (یک نفره)

سس مخصوص،تکه های گوشت مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

33,000 تومان


پیتزا ژامبون(تک نفره)

سس مخصوص، ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه

قیمت:

30,000 تومان


سس مخصوص،کتاب ترک، ،مرغ لبنانی،ژامبون،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

95,000 تومان

نا موجود


سس مخصوص،خمیر زیر و رو،گوشت کباب ترکی،مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،کنجد

قیمت:

80,000 تومان

نا موجود


سس مخصوص،خمیر زیر و رو،رست بیف ،مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،کنجد

قیمت:

55,000 تومان

نا موجود


پیتزا بعلبکی کباب ترکی (چهار نفره)

سس مخصوص،خمیر زیر و رو،گوشت کباب ترکی،قارچ،پنیر،کنجد،فلفل دلمه

قیمت:

99,000 تومان


پیتزا بعلبکی میکس (چهار نفره)

سس مخصوص،خمیر زیر و رو،گوشت کباب ترکی،مرغ لبنانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،کنجد

قیمت:

95,000 تومان


پیتزا بعلبکی لحم (چهار نفره)

سس مخصوص،خمیر زیر و رو،گوشت رست بیف،گوشت مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،کنجد

قیمت:

90,000 تومان


پیتزا بعلبکی دجاج (چهار نفره)

سس مخصوص،خمیر زیر و رو،مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،کنجد

قیمت:

80,000 تومان


پیتزا بعلبکی ژامبون (چهار نفره)

سس مخصوص،تکه های مرغ لبنانی،ژامبون گوشت و مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر،خمیر زیر و رو، کنجد

قیمت:

75,000 تومان


پیتزا بیروتی کباب ترکی (دو نفره)

سس مخصوص،خمیر زیر و رو،گوشت کباب ترکی،قارچ،پنیر،کنجد،فلفل دلمه

قیمت:

70,000 تومان


بیروتی میکس(دو نفره)

سس مخصوص،خمیر زیر و رو،گوشت کباب ترکی،مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،کنجد، فلفل دلمه

قیمت:

65,000 تومان


پیتزا بیروتی لحم (دو نفره)

سس مخصوص،خمیر زیر و رو،گوشت رست بیف،مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،کنجد

قیمت:

65,000 تومان


پیتزا بیروتی دجاج (دو نفره)

سس مخصوص،خمیر زیر و رو،مرغ لبنانی،قارچ،پنیر،کنجد

قیمت:

55,000 تومان


پیتزا بیروتی ژامبون (دو نفره)

سس مخصوص،مرغ لبنانی،ژامبون،فلفل دلمه،قارچ،پنیر،خمیر زیر و رو،کنجد

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا صغیر

مرغ.قارچ.فلفل دلمه.پنیر

قیمت:

25,000 تومان


پیتزا دجاج بالعجین

مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،کنجد

قیمت:

13,000 تومان

نا موجود


پیتزا یونانی کباب ترکی(دونفره)

سس مخصوص، کباب ترک، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد

قیمت:

67,000 تومان


پیتزا یونانی میکس(دونفره)

سس مخصوص، کباب ترک، مرغ لبنانی، قارچ، پنیر، فلفل دمه، کنجد

قیمت:

62,000 تومان


پیتزا یونانی دجاج(دونفره)

سس مخصوص، مرغ لبنانی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد

قیمت:

57,000 تومان


بشقاب سوخاری

فیلهءرانءسینهءکتف وبالءپوره سیب زمینی و دورچین

قیمت:

58,000 تومان


کوپال

2تکه رانء1تکه سینهء پوره سیب زمینیءدورچین

قیمت:

48,000 تومان


پریل

3تکه رانءپوره سیب زمینیءدورچین

قیمت:

40,000 تومان


کرسبی

6 تکه فیله سوخاری،سیب زمینی، دورچین

قیمت:

39,000 تومان


پاچین سوخاری

8تکه کتف و بالءپوره سیب زمینیءدورچین

قیمت:

39,000 تومان


--

گوشت کباب ترکی،پنیر مخصوص،سس مخصوص،خیار شور

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


ساندویچ ترکی پنیری (نان باگت)

120 گرم گوشت کباب ترکیءپنیرءقارچءکاهوءسس مخصوصءگوجه و خیارشور

قیمت:

40,000 تومان


ساندویچ گوشت رست بیف پنیری (نان باگت)

120گرم کوشت رست بیفءپنیرءقارچءکاهوءسس مخصوصءگوجه و خیارشور

قیمت:

36,000 تومان


ساندویچ گوشت کباب ترکی (نان باگت)

120 گرم گوشت کباب ترکی.سس مخصوص.گوجه.خیارشورءکاهو

قیمت:

35,000 تومان


ساندویچ گوشت و مرغ(نان باگت)

گوشت کباب ترکی.تکه های مرغ لبنانی.سس مخصوص.خیارشور.گوجهءکاهو

قیمت:

33,000 تومان


ساندویچ فیله پنیری (نان باگت)

فیلهءپنیرءقارچءکاهوءسس ءگوجه و خیارشور

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


ساندویچ فیله و پوره (نان باگت)

فیلهءپوره سیب زمینیءکاهوءسس ءگوجه و خیارشور

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


ساندویچ شاورمای گوشت (با نان لواش)

گوشت کباب ترکی،سس ،خیار شورء گوجه

قیمت:

27,000 تومان

نا موجود


ساندویچ مرغ(نان باگت)

120 گرم مرغء.سس مخصوص.گوجه ءخیارشورءکاهو

قیمت:

24,000 تومان


ساندویچ شاورمای گوشت و مرغ (با نان لواش)

گوشت کباب ترکیء تکه های مرغ لبنانی،سس ،خیار شورءگوجه

قیمت:

24,000 تومان

نا موجود


ساندویچ شاورمای مرغ (با نان لواش)

مرغ لبنانی،سس ،خیار شورءگوجه

قیمت:

17,000 تومان

نا موجود


چیز دوبل برگر زغالی

دو عدد برگر،خیار شور،گوجه،کاهو،سس مخصوص،دو لایه پنیر مخصوص

قیمت:

45,000 تومان


بیف برگر(نان برگر)

120گرم برگر، 60 گرم رست بیف،2 لایه پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو و سس

قیمت:

40,000 تومان


ترکی برگر زغالی

برگر گوشت،تکه های گوشت کباب ترکی،دو لایه پنیر،خیار شور،گوجه،کاهو،سس مخصوص

قیمت:

40,000 تومان


دوبل برگر زغالی

دو عدد برگر،خیار شور، گوجه،کاهو، سس مخصوص

قیمت:

40,000 تومان


چیز برگر زغالی

برگر گوشت،دو لایه پنیر،خیار شور،گوجه،کاهو،سس مخصوص

قیمت:

25,000 تومان


برگر زغالی

برگر گوشت،خیار شور،گوحه،کاهو،سس مخصوص

قیمت:

22,000 تومان


ماشروم برگر زغالی

برگر گوشت،قارچ،خیار شور،گوجه،کاهو،پنیر،سس مخصوص

قیمت:

21,000 تومان

نا موجود


مرگز برگر زغالی

قیمت:

21,000 تومان

نا موجود


چیلی برگر زغالی

برگر گوشت،خیاشور،گوجه،کاهو،پنیر،سس مخصوص چینی

قیمت:

13,000 تومان

نا موجود


اسکندر کباب

200گرم گوشت کباب ترکءکرهءسس مخصوصءماستءنان

قیمت:

58,000 تومان


صحن گوشت و پنیر

گوشت کباب نرکی.پنیر.فلفل دلمه.قارچ.دورچین

قیمت:

46,000 تومان


صحن شاورمای گوشت پرسی

تکه های کباب ترکی گوشت،سس مخصوص،دورچین

قیمت:

44,000 تومان


صحن شاورمای گوشت و مرغ پرسی

تکه های کباب ترکی گوشت،تکه های کباب لبنانی مرغ،سس مخصوص،دورچین

قیمت:

42,000 تومان


صحن شاورمای گوشت با سبزیجات

گوشت کباب ترکی،فلفل دلمه،خیارشور،گوجه،پیاز سرخ شده،قارچ

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


صحن شاورمای دجاج پرسی

تکه های کباب لبنانی مرغ،سس مخصوص،دورچین

قیمت:

38,000 تومان


چوریتسو برگر

چوریتسوء120 گرم برگرءدولایه پنیرءخیارشورءگوجهءکاهوءسس

قیمت:

45,000 تومان

نا موجود


--

برگرگوشتءتکه های گوشت کباب ترکیءدولایه پنیرءخیارشورءگوجهءکاهوءسس مخصوص

قیمت:

35,000 تومان

نا موجود


--

120گرم برگرء60گرم رست بیفء2لایه پنیرءخیارشورءگوجهءکاهوءسس

قیمت:

35,000 تومان

نا موجود


گریلوبرگر

2عددفیله سوخاری مرغء120گرم برگرء2لایه پنیرءخیارشورءگوجهءکاهوءسس

قیمت:

33,000 تومان

نا موجود


چوریتسو

چوریتسوءدولایه پنیرءخیارشورءگوجهءکاهوءسس

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


هات برگر

120گرم برگرءهات داگء2لایه پنیرءخیارشورءگوجهءکاهوءسس

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


بمب ترکی

100گرم گوشت ترکی.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.خیارشور.گوجه.کاهو.سس مخصوص

قیمت:

39,000 تومان


بمب لحم

120گرم رست بیف.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.خیارشور.گوجه.کاهو.سس مخصوص

قیمت:

39,000 تومان


بمب زغالی

120گرم برگر زغالی.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.خیارشور.گوجه.کاهو.سس مخصوص

قیمت:

39,000 تومان


بمب دجاج

120گرم مرغ لبنانی.ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.خیارشور.گوجه.کاهو.سس مخصوص

قیمت:

37,000 تومان


بمب ژامبون

ژامبون.قارچ.پنیر.فلفل دلمه.خیارشور.گوجه.کاهو.سس مخصوص

قیمت:

23,000 تومان

نا موجود


بشقاب داغ کباب ترکی

قیمت:

38,000 تومان


بشقاب داغ لحم

قیمت:

35,000 تومان


بشقاب داغ ژامبون

قیمت:

31,000 تومان


بشقاب داغ دجاج

قیمت:

30,000 تومان


سالاد فتوش لبنانی

گوجه،خیارشور، سس، کاهو، مرغ لبنانی

قیمت:

29,000 تومان


سیب زمینی پنیری

قیمت:

20,000 تومان


سیب زمینی بزرگ

قیمت:

15,000 تومان


سیب زمینی کوچک

قیمت:

9,000 تومان


سس سیر شاورما

سس سیر دست ساز شاورما

قیمت:

2,000 تومان

نا موجود


سس کچاب تک نفره

قیمت:

300 تومان


سس کچاب تند تک نفره

قیمت:

300 تومان


سس مایونز تک نفره

قیمت:

300 تومان


سس مایونز تند تک نفره

قیمت:

300 تومان

نا موجود


نوشابه خانواده

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

4,000 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

4,000 تومان


دوغ قوطی

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان