جمع : 0 تومان

تسویه حساب

فست فود لیمو

انواع ساندویچ

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:00 تا 16:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:00

مدیریت:

سروی

آدرس:

بیست متری اول غربی مدرس . نرسیده به سعیدی 1(داخل سعیدی و نرسیده به سعیدی 1)

هات داگ با همبر و کالباس

در صورت مهم بودن نان در توضیحات ذکر شود

قیمت:

29,000 تومان


دوبل چیز برگر

قیمت:

29,000 تومان


رویال برگر(همبرگر مخصوص.پنیر و قارج و کالباس)

قیمت:

29,000 تومان


خوراک جگر ویژه(قارچ و پنیر)

قیمت:

25,000 تومان


خوراک بندری ویژه(قارچ و پنیر)

قیمت:

23,000 تومان


مرغ و جگر و پنیر

قیمت:

23,000 تومان


خوراک مرغ با پنیر

قیمت:

22,000 تومان


خوراک با مرغ و جگر

قیمت:

20,000 تومان


فلافل دستی

قیمت:

10,000 تومان


هات داگ ویژه(قارچ و پنیر)

قیمت:

26,000 تومان


استیک ویژه

قیمت:

26,000 تومان


چیز برگر ایتالیایی

قیمت:

25,000 تومان


دوبل برگر

قیمت:

25,000 تومان


کوکتل ویژه

قیمت:

25,000 تومان


استیک مرغ

قیمت:

25,000 تومان


همبرگر ویژه

قیمت:

24,000 تومان


هات داگ قارچ

قیمت:

22,000 تومان


استیک پنیر

قیمت:

22,000 تومان


استیک خوراک

قیمت:

22,000 تومان


کوکتل پنیر

قیمت:

21,000 تومان


استیک قارچ

قیمت:

21,000 تومان


هات داگ پنیر

قیمت:

20,000 تومان


قارچ برگر

قیمت:

20,000 تومان


چیز برگر

قیمت:

20,000 تومان


کوکتل و قارچ

قیمت:

20,000 تومان


استیک و تخم مرغ

قیمت:

18,000 تومان


خوراک بندری با قارچ

قیمت:

18,000 تومان


خوراک بندری پنیر

قیمت:

18,000 تومان


هات داگ ساده

قیمت:

17,000 تومان


استیک

قیمت:

16,000 تومان


همبرگر مخصوص

قیمت:

15,000 تومان


کوکتل

قیمت:

15,000 تومان


خوراک جگر

قیمت:

15,000 تومان


خوراک بندری

قیمت:

13,000 تومان


همبرگرمعمولی

قیمت:

12,000 تومان


نان اضافه

قیمت:

2,000 تومان


مرغ ویژه

قیمت:

30,000 تومان


مرغ و قارچ

قیمت:

25,000 تومان


جگر ویژه

قیمت:

24,000 تومان


مرغ

قیمت:

20,000 تومان


جگر و قارچ

قیمت:

20,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

18,000 تومان


جگر مرغ

قیمت:

18,000 تومان


جگر

قیمت:

15,000 تومان


قارچ

قیمت:

15,000 تومان


کالباس لیونر

قیمت:

13,000 تومان


سس سفید تک نفره

قیمت:

800 تومان


سس قرمز تکنفره

قیمت:

800 تومان


سس فرانسوی

قیمت:

800 تومان


سس سیر

قیمت:

800 تومان


سس دودی

قیمت:

800 تومان


سس انار

قیمت:

800 تومان


سس خردل

قیمت:

800 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,300 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

13,500 تومان


دلستر شیشه تکنفره

قیمت:

8,500 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه بطری تک نفره

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

5,000 تومان


دوغ تکنفره بطری عالیس

قیمت:

5,000 تومان