جمع : 0 تومان

تسویه حساب

فست فود پوپو ویچ

حداقل زمان آماده سازی 30 دقیقه

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 20:30 تا 23:00

مدیریت:

ترابی

آدرس:

خیابان شهید طهماسبی نبش خیابان عدالت

پیتزا مینی رست بیف

گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

52,000 تومان


پیتزا مینی اسپایسی

ژامبون پپرونی، گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،

قیمت:

40,000 تومان


پیتزا مینی مخلوط

رست بیف ژامبون دودی، فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

35,000 تومان


پیتزا مینی چیکن

فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

30,000 تومان


پیتزا مینی ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

28,000 تومان


پیتزا مینی پپرونی

ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

27,000 تومان


پیتزا مینی مخصوص پوپو ویچ

رست بیف،فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل، دلمه

قیمت:

35,000 تومان


پیتزا یک نفره رست بیف

گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

72,000 تومان


پیتزا یک نفره اسپایسی

ژامبون پپرونی، گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

58,000 تومان


پیتزا یک نفره مخصوص پوپو ویچ

رست بیف،فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل، دلمه

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا یک نفره چیکن

فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

40,000 تومان


پیتزا یک نفره پپرونی

ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

37,000 تومان


پیتزا یک نفره مخلوط

رست بیف ژامبون دودی، فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،زیتون

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا یک نفره ژامبون

ژامبون مرغ و گوشت،قارچ،پنیر،فلفل دلمه،زیتون

قیمت:

38,000 تومان


پیتزا دو نفره رست بیف

گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

100,000 تومان


پیتزا دو نفره اسپایسی

ژامبون پپرونی، گوشت رست بیف،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

74,000 تومان


پیتزا دو نفره مخصوص پوپو ویچ

رست بیف،فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل، دلمه

قیمت:

66,000 تومان


پیتزا دو نفره مخلوط

رست بیف ژامبون دودی، فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

66,000 تومان


پیتزا دو نفره چیکن

فیله مرغ،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا دو نفره پپرونی

ژامبون پپرونی،قارچ،پنیر،فلفل دلمه

قیمت:

47,000 تومان


0

قیمت:

0 تومان


سیب زمینی سوپر ویژه بزرگ

سیب زمینی،رست بیف،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

62,000 تومان


سیب زمینی ویژه بزرگ

سیب زمینی،فیله مرغ،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

61,000 تومان


سیب زمینی سوپر ویژه کوچک

سیب زمینی،رست بیف،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

52,000 تومان


سیب زمینی ویژه کوچک

سیب زمینی،فیله مرغ،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

46,000 تومان


سیب زمینی سرخ کرده مخصوص کوچک

سیب زمینی،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

35,000 تومان


سیب زمینی سرخ کرده ساده بزرگ

قیمت:

20,000 تومان


سیب زمینی سرخ کرده مخصوص بزرگ

سیب زمینی،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

42,000 تومان


سیب زمینی سرخ کرده ساده کوچک

قیمت:

16,000 تومان


دوبل چیکن

همبرگر 2عدد،فیله مرغ،ژامبون،قارچ،پنیر بیسکویتی

قیمت:

73,000 تومان


برگر ویژه

همبرگر،ژامبون،تخم مرغ،پنیر پیتزا،قارچ

قیمت:

37,000 تومان


رویال برگر

همبرگر،قارچ،پنیر بیسکویتی

قیمت:

30,000 تومان


دوبل برگر

همبرگر 2عدد،ژامبون،قارچ،پنیر بیسکویتی

قیمت:

51,000 تومان


چیکن برگر

همبرگر،فیله مرغ،قارچ،پنیر بیسکویتی

قیمت:

41,000 تومان


خوراک کوکتل

قیمت:

18,000 تومان


فیله رویال

فیله مرغ،ژامبون دودی،قارچ،پنیر

قیمت:

42,000 تومان


ژامبون تنوری

ژامبون دودی،سیب زمینی،قارچ،پنیر

قیمت:

36,000 تومان


مرغ

قیمت:

28,000 تومان


ساوالان

استیک،زبان،فیله مرغ،قارچ،پنیر

قیمت:

52,000 تومان


چیاپاس

استیک،رست بیف،فیله مرغ،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

55,000 تومان


ساباتاسیتاس

استیک،رست بیف،فیله مرغ،زبان،قارچ،پنیر

قیمت:

52,000 تومان


همبرگر ویژه

همبرگر،ژامبون دودی،قارچ،پنیر

قیمت:

34,000 تومان


هات داگ ویژه

هات داگ،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

33,000 تومان


خوراک کوکتل ویژه

خوراک کوکتل،قارچ،پنیر

قیمت:

28,000 تومان


--

فلافل،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

0 تومان


زاپاتا

استیک،فیله مرغ،سیب زمینی،ژامبون،قارچ،پنیر

قیمت:

45,000 تومان


خوراک مرغ ویژه

خوراک کوکتل،مرغ،قارچ،پنیر

قیمت:

33,000 تومان


رویال ویژه

استیک،ژامبون دودی،قارچ،پنیر

قیمت:

32,000 تومان


همبرگر مخصوص

قیمت:

21,000 تومان


استیک

قیمت:

18,000 تومان


-

قیمت:

0 تومان


ژامبون دودی

قیمت:

26,000 تومان


کالباس مرغ

قیمت:

19,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

14,500 تومان


نوشابه خانواده زرد

قیمت:

14,500 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

10,000 تومان


نوشابه قوطی مشکی

قیمت:

8,000 تومان


اب معدنی بزرگ

قیمت:

5,000 تومان


نوشابه بطری مشکی

قیمت:

5,000 تومان


دوغ تک نفره

قیمت:

4,000 تومان


اب معدنی کوچک

قیمت:

3,000 تومان


پنیر اضافه

قیمت:

6,000 تومان


قارچ اضافه

قیمت:

3,500 تومان


سیب زمینی ساندویچ

70gسیب زمینی سرخ کرده

قیمت:

2,500 تومان


نان اضافه

قیمت:

1,500 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

500 تومان


سس کچاپ

قیمت:

500 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

500 تومان


سس مایونز

قیمت:

500 تومان