جمع : 0 تومان

تسویه حساب

لبنیات محلی هـــلال

تولید کننده انواع لبنیات

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 16:30
همه روزه از ساعت 18:30 تا 21:30

مدیریت:

آقای هلال

آدرس:

بین توحید ۱۳ و ۱۵

شیرتازه (نیم کیلویی)

قیمت:

2,900 تومان


شیر تازه یک کیلویی

شیرتازه از گاوداری هلال با تانکر استریل با دمای 0 تا 4 درجه به فروشگاه حمل شده و درفروشگاه داخل شیرسردکن با دمای 0 تا 4 درجه نگهداری و در پلاستیک های مخصوص شیر ارسال می شود.

قیمت:

5,800 تومان


پنیر لیقوان گوسفندی(پانصدگرمی)

قیمت:

44,000 تومان


پنیر فله صادراتی چوپان( پانصد گرمی)

قیمت:

16,000 تومان


پنیر لیقوان گوسفندی (پانصدگرمی)

قیمت:

42,000 تومان


پنیر محلی کم نمک (پانصدگرمی)

قیمت:

28,100 تومان


پنیر محلی خوش نمک (پانصدگرمی)

قیمت:

28,100 تومان


پنیر بلغاری (پانصدگرمی)

قیمت:

28,000 تومان


پنیر لاکتیکی صباح (پانصدگرمی)

قیمت:

22,500 تومان


پنیر فتا دانمارکی (پانصد گرمی)

قیمت:

17,000 تومان


پنیر فتا آذربایجان(پانصدگرمی)

قیمت:

16,500 تومان


پنیر فله چوپان (پانصدگرمی)

قیمت:

14,700 تومان


پنیر فله صباح (پانصدگرمی)

قیمت:

13,800 تومان


ماست چکیده ساده (ظرفی)

قیمت:

14,500 تومان


ماست چکیده با طعم نعنا (ظرفی)

قیمت:

14,500 تومان


ماست چکیده با طعم آویشن (ظرفی)

قیمت:

14,500 تومان


ماست چکیده با طعم کاکوتی (ظرفی)

قیمت:

14,500 تومان


ماست چکیده با طعم موسیر (ظرفی)

قیمت:

14,500 تومان


دوغ محلی ساده (یک و نیم کیلویی)

قیمت:

11,500 تومان


دوغ محلی با طعم کاکوتی (یک و نیم کیلویی)

قیمت:

11,500 تومان


دوغ محلی با طعم آویشن (یک و نیم کیلویی)

قیمت:

11,500 تومان


دوغ محلی با طعم نعنا (یک و نیم کیلویی)

قیمت:

11,500 تومان


ماست محلی (یک کیلویی)

قیمت:

11,500 تومان


ماست نیم چرب (یک کیلویی)

قیمت:

10,600 تومان


ماست کم چرب (یک کیلویی)

قیمت:

9,600 تومان


ماست چکیده دوغی سبزیجات (پانصدگرمی)

قیمت:

8,900 تومان


ماست چکیده دوغی ساده (پانصدگرمی)

قیمت:

8,200 تومان


دوغ فله (یک کیلویی)

قیمت:

5,400 تومان


شیره انگور محلی درجه یک(یک کیلویی)

قیمت:

75,000 تومان


عسل عناب (نیم کیلویی)

قیمت:

90,000 تومان


عسل زرشک (نیم کیلویی)

قیمت:

90,000 تومان


ارده (700 گرم)

قیمت:

58,000 تومان


شیره انگور عسگری درجه یک (۴۰۰ گرم)

قیمت:

36,000 تومان


ارده (400 گرم)

قیمت:

34,000 تومان


مسکه (پانصدگرمی)

قیمت:

49,000 تومان


خامه محلی (ظرفی)

قیمت:

13,700 تومان


کشک لچ (پانصدگرمی)

قیمت:

19,200 تومان


قرقروت پفکی (بسته ای)

قیمت:

15,000 تومان


کشک چیپسی ساده (بسته کوچک)

قیمت:

12,000 تومان

نا موجود


کشک چیپسی زیره (بسته کوچک)

قیمت:

12,000 تومان

نا موجود


کشک رشته ای ساده (بسته کوچک)

قیمت:

12,000 تومان


کشک رشته ای زیره (بسته کوچک)

قیمت:

12,000 تومان


کشک فرفره ساده (بسته کوچک)

قیمت:

12,000 تومان

نا موجود


کشک فرفره زیره (بسته کوچک)

قیمت:

12,000 تومان

نا موجود


کشک دو رنگ قرقروتی (بسته کوچک)

قیمت:

12,000 تومان

نا موجود


قرقروت پنیری (بسته کوچک)

قیمت:

10,000 تومان


روغن گاوی (500 گرمی)

قیمت:

65,000 تومان


روغن گاوی (یک کیلویی) باتخفیف ویژه

قیمت:

132,000 تومان


کره باز کردنی (یک کیلویی)

قیمت:

93,000 تومان