جمع : 0 تومان

تسویه حساب

نان تنوری محلی سیروسی

سفارش نان محلی تنور هیزمی (رزرو کنید برای روز بعد)

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 10:00 تا 22:00

مدیریت:

خانم سیروسی

آدرس:

مهرشهر انتهای سلمان۱۵

نان لواش روغنی ( تنور هیزمی)

قیمت:

2,000 تومان


نان خشک ابگوشتی

قیمت:

1,750 تومان


نان لواش ساده (تنور هیزمی)

قیمت:

1,500 تومان