جمع : 0 تومان

تسویه حساب

نانوایی عدل

ارائه انواع نان با کیفیت عالی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 16:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 20:00

مدیریت:

علیپور

آدرس:

بیرجند - چهاراه عدل

نان خشک مخصوص(یک کیلو)

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


نان خشک کنجدی(یک کیلو)

قیمت:

35,000 تومان


نان خشک مغزدار(یک کیلو)

قیمت:

35,000 تومان


زنجبیلی فری (یک کیلویی)

ساعت 18

قیمت:

35,000 تومان


نان خشک پنیری(یک کیلو)

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


نان خشک مخصوص(نیم کیلو)

قیمت:

20,000 تومان

نا موجود


نان خشک کنجدی(نیم کیلو)

قیمت:

17,500 تومان


نان خشک مغزدار(نیم کیلو)

قیمت:

17,500 تومان


کلوچه خرمایی (نیم کیلویی)

ساعت 18

قیمت:

17,500 تومان


نان خشک پنیری(نیم کیلو)

قیمت:

15,000 تومان

نا موجود


لواش دستی بالشتکی( بسته12تایی) (پخت ۷تا۱۱ و ۱۷تا۲۱)

قیمت:

12,000 تومان


نان خشک دوآتشه (بسته 5تایی)

قیمت:

5,500 تومان


سنگک با سبزی و کنجد (پخت ۷تا۱۱ و ۱۷تا۲۱)

قیمت:

3,500 تومان

نا موجود


تافتون 8۰۰ گرمی (پخت فقط صبح)

پخت همه روزه صبح فقطط

قیمت:

3,000 تومان


پیازی بخارپز 5۰۰ گرمی (پخت فقط صبح)

قیمت:

3,000 تومان


کماچ بخارپز 400 گرمی

قیمت:

3,000 تومان


نان روغنی بخارپز 800 گرمی(پخت فقط صبح)

قیمت:

3,000 تومان


نان سبوسدار (تافتون)

قیمت:

3,000 تومان


سنگگ ساده (پخت ۷تا۱۱ و ۱۷تا۲۱)

قیمت:

2,500 تومان

نا موجود