جمع : 0 تومان

تسویه حساب

نانکده اندیشه

سفارشات پذیرفته میشود

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 13:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 20:00

مدیریت:

اندیشه

آدرس:

خیابان شهدا روبرو پارک شهرداری بین شهدا 2و4

نان لواش (بسته 10تایی)

پخت11تا13

قیمت:

6,500 تومان


نان لواش (بسته 5 تایی)

پخت11تا13

قیمت:

3,500 تومان


نان سنگک+ سبزی

پخت11تا12 عصر18تا21

قیمت:

2,700 تومان


نان سنگک ساده

پخت11تا12 عصر18تا21

قیمت:

2,200 تومان


نان تافتون

پخت12و 19

قیمت:

2,200 تومان