جمع : 0 تومان

تسویه حساب

نـان طهــران

نان لواش طهران با سبوس و به سبک بالشتکی دستی

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:00 تا 13:00
همه روزه از ساعت 17:30 تا 20:00

مدیریت:

خسروی

آدرس:

نبش عدل 12

نان تافتون

قیمت:

1,500 تومان


نان لواش طهران

قیمت:

5,700 تومان