جمع : 0 تومان

تسویه حساب

پیتزا و ساندویچ تواضع

ارائه انواع ساندویچ و پیتزا

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:20
همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30

مدیریت:

معین تواضع

آدرس:

میدان امام خمینی جنب سینما فردوسی

مرغ و جیگر

با نان سنگک

قیمت:

55,000 تومان


ساندویچ مرغ پنیری

با نان سنگک

قیمت:

45,000 تومان


استیک مرغ

با نان سنگک

قیمت:

40,000 تومان


استیک خوراک

با نان سنگک

قیمت:

36,000 تومان


ساندویچ چیزبرگر

با نان سنگک

قیمت:

36,000 تومان


ساندویچ هات داگ پنیری

با نان سنگک

قیمت:

36,000 تومان


ساندویچ سوسیس بلغاری پنیری

با نان سنگک

قیمت:

36,000 تومان


ساندویچ مرغ

با نان سنگک

قیمت:

35,000 تومان


ساندویچ خوراک پنیر

با نان سنگک

قیمت:

33,000 تومان


ساندویچ خوراک مرغ

با نان سنگک

قیمت:

30,000 تومان


ساندویچ هات داگ

با نان سنگک

قیمت:

26,000 تومان


ساندویچ سوسیس بلغاری

با نان سنگک

قیمت:

26,000 تومان


ساندویچ همبرگر مخصوص 70 درصد

با نان سنگک

قیمت:

26,000 تومان


ساندویچ خوراک جگر

با نان سنگک

قیمت:

25,000 تومان


ساندویچ جگر

با نان سنگک

قیمت:

25,000 تومان


ساندویچ خوراک بندری

با نان سنگک

قیمت:

23,000 تومان


ساندویچ همبرگر 30

با نان سنگک

قیمت:

21,000 تومان


پیتزا تکنفره رست بیف

قیمت:

60,000 تومان

نا موجود


پیتزای گوشت و قارچ یکنفره

قیمت:

60,000 تومان

نا موجود


پیتزا مینی رست بیف مینی

قیمت:

50,000 تومان

نا موجود


مینی پیتزای گوشت و قارچ

قیمت:

50,000 تومان

نا موجود


پیتزای مخلوط یک نفره

قیمت:

50,000 تومان

نا موجود


پیتزای مرغ و قارچ یک نفره

قیمت:

50,000 تومان

نا موجود


مینی پیتزای کالباس

قیمت:

45,000 تومان

نا موجود


پیتزای تک نفره پپرونی

قیمت:

45,000 تومان

نا موجود


پیتزای مینی پپرونی

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


مینی پیتزای مرغ و قارچ

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


مینی پیتزای مخلوط

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


پیتزای کالباس یک نفره

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


سیب زمینی پنیری

قیمت:

38,000 تومان


بشقاب داغ

سیب زمینی،مرغ،ژامبون،قارچ،پنیر،دلمه

قیمت:

70,000 تومان


سیب زمینی ویژه

قارچ،پنیر

قیمت:

60,000 تومان


سیب زمینی پنیری

قیمت:

55,000 تومان


سیب زمینی بزرگ

قیمت:

45,000 تومان


سیب زمینی کوچیک

قیمت:

25,000 تومان


مرغ با جگر پرسی

قیمت:

55,000 تومان


خوراک مرغ پرسی

قیمت:

55,000 تومان


خوراک با مرغ پرسی

قیمت:

55,000 تومان


جگر پرسی

قیمت:

50,000 تومان


جیگر پرسی

قیمت:

50,000 تومان


خوراک با جگر پرسی

قیمت:

50,000 تومان


خوراک بندری پرسی

قیمت:

40,000 تومان


اسپاگتی با مرغ

قیمت:

34,000 تومان


اسپاگتی با خوراک

قیمت:

30,000 تومان


اسپاگتی

قیمت:

20,000 تومان


مرغ پرسی

قیمت:

60,000 تومان


دوغ خانواده عالیس

قیمت:

27,000 تومان


دوغ خانواده خوشگوار

قیمت:

19,000 تومان


دوغ بطری خوشگوار

1لیتر

قیمت:

16,000 تومان

نا موجود


نوشابه خانواده

قیمت:

15,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

14,500 تومان


دلستر شیشه

قیمت:

11,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

10,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

7,500 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


سس تک نفره مایونز

قیمت:

2,000 تومان


سس تک نفره کچاپ

قیمت:

2,000 تومان


سس تک نفره فرانسوی

قیمت:

2,000 تومان


سس تک نفره مایونز تند

قیمت:

2,000 تومان


سس تک نفره کچاپ تند

قیمت:

2,000 تومان


سس تک نفره خردل

قیمت:

2,000 تومان


سس تک نفره سیر

قیمت:

2,000 تومان


نان اضافه

قیمت:

2,000 تومان