جمع : 0 تومان

تسویه حساب

پیتزا و ساندویچ تواضع

ارائه انواع ساندویچ و پیتزا

آماده پذیرش سفارش ...ساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:00 تا 16:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:00

مدیریت:

معین تواضع

آدرس:

میدان امام خمینی جنب سینما فردوسی

ساندویچ مرغ پنیری

قیمت:

27,000 تومان


ساندویچ همبرگر دستی

قیمت:

25,000 تومان


ساندویچ چیزبرگر

قیمت:

22,000 تومان


ساندویچ هات داگ پنیری

قیمت:

22,000 تومان


ساندویچ سوسیس بلغاری پنیری

قیمت:

22,000 تومان


ساندویچ مرغ

قیمت:

20,000 تومان


ساندویچ خوراک پنیر

قیمت:

19,000 تومان


مرغ و جیگر

قیمت:

17,000 تومان


ساندویچ خوراک مرغ

قیمت:

17,000 تومان


استیک

قیمت:

16,000 تومان


ساندویچ هات داگ

قیمت:

16,000 تومان


ساندویچ سوسیس بلغاری

قیمت:

16,000 تومان


ساندویچ همبرگر مخصوص 70 درصد

قیمت:

16,000 تومان


ساندویچ خوراک جگر

قیمت:

15,000 تومان


ساندویچ جگر

قیمت:

15,000 تومان


ساندویچ خوراک بندری

قیمت:

12,000 تومان


ساندویچ فلافل

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ کباب لقمه

قیمت:

0 تومان


پیتزای گوشت و قارچ یکنفره

قیمت:

50,000 تومان


مینی پیتزای گوشت و قارچ

قیمت:

40,000 تومان


پیتزای مخلوط یک نفره

قیمت:

40,000 تومان


پیتزای مرغ و قارچ یک نفره

قیمت:

40,000 تومان


مینی پیتزای مخلوط

قیمت:

32,000 تومان


پیتزای کالباس یک نفره

قیمت:

32,000 تومان


مینی پیتزای مرغ و قارچ

قیمت:

31,000 تومان


مینی پیتزای کالباس

قیمت:

27,000 تومان


سیب زمینی پنیری

قیمت:

25,000 تومان


بشقاب داغ

سیب زمینی،مرغ،ژامبون،قارچ،پنیر،دلمه

قیمت:

35,000 تومان


سیب زمینی ویژه

قارچ،پنیر

قیمت:

30,000 تومان


سیب زمینی پنیری

قیمت:

25,000 تومان


سیب زمینی ساده

قیمت:

17,000 تومان


بندری با مرغ پرسی

قیمت:

35,000 تومان


مرغ با جگر پرسی

قیمت:

30,000 تومان


خوراک مرغ با جگر پرسی

قیمت:

30,000 تومان


خوراک مرغ پرسی

قیمت:

27,000 تومان


جگر پرسی

قیمت:

25,000 تومان


اسپاگتی با مرغ

قیمت:

25,000 تومان


خوراک بندری با جگر پرسی

قیمت:

25,000 تومان


خوراک بندری پرسی

قیمت:

21,000 تومان


اسپاگتی با خوراک

قیمت:

20,000 تومان


اسپاگتی

قیمت:

14,000 تومان


مرغ پرسی

قیمت:

35,000 تومان


دوغ خانواده عالیس

قیمت:

15,000 تومان


دوغ خانواده خوشگوار

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

14,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

14,500 تومان


دلستر شیشه

قیمت:

9,000 تومان


فرشی دی

قیمت:

9,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

8,500 تومان


دوغ بطری خوشگوار

1لیتر

قیمت:

6,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

6,000 تومان


دوغ لیوانی

قیمت:

5,500 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

5,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

5,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

4,000 تومان


نان اضافه

قیمت:

1,500 تومان


سس تک نفره مایونز

قیمت:

700 تومان


سس تک نفره کچاپ

قیمت:

700 تومان


سس تک نفره فرانسوی

قیمت:

700 تومان


سس تک نفره مایونز تند

قیمت:

700 تومان


سس تک نفره کچاپ تند

قیمت:

700 تومان


سس تک نفره خردل

قیمت:

700 تومان


سس تک نفره سیر

قیمت:

700 تومان