جمع : 0 تومان

تسویه حساب

پیتزا و ساندویچ تواضع

ارائه انواع ساندویچ و پیتزا

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 10:00 تا 23:59

مدیریت:

معین تواضع

آدرس:

میدان امام خمینی جنب سینما فردوسی

دوبل برگر

قیمت:

18,000 تومان


همبرگر دستی

قیمت:

13,000 تومان


چیزبرگر

قیمت:

13,000 تومان


ساندویچ مرغ پنیری

قیمت:

13,000 تومان


ساندویچ هات داگ پنیری

قیمت:

13,000 تومان


ساندویچ سوسیس بلغاری پنیری

قیمت:

12,000 تومان


خوراک پنیر

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ مرغ

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ هات داگ

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ سوسیس بلغاری

قیمت:

10,000 تومان


همبرگر مخصوص 70 درصد

قیمت:

10,000 تومان


ساندویچ خوراک مرغ

قیمت:

9,000 تومان


کباب لقمه

قیمت:

7,500 تومان


خوراک جگر

قیمت:

7,500 تومان


ساندویچ جگر

قیمت:

7,500 تومان


خوراک بندری

قیمت:

7,000 تومان


ساندویچ فلافل

قیمت:

5,000 تومان


پیتزا تکنفره رست بیف

قیمت:

30,000 تومان


پیتزای گوشت و قارچ یکنفره

قیمت:

30,000 تومان


پیتزای مخلوط یک نفره

قیمت:

22,000 تومان


پیتزا مینی رست بیف

قیمت:

20,000 تومان


مینی پیتزای گوشت و قارچ

قیمت:

20,000 تومان


پیتزای مرغ و قارچ یک نفره

قیمت:

20,000 تومان


مینی پیتزای مخلوط

قیمت:

17,000 تومان


مینی پیتزای مرغ و قارچ

قیمت:

15,000 تومان


پیتزای کالباس یک نفره

قیمت:

15,000 تومان


مینی پیتزای کالباس

قیمت:

10,000 تومان


خوراک مرغ و جگر

قیمت:

18,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

17,000 تومان


جگر

قیمت:

14,000 تومان


اسپاگتی مرغ

قیمت:

14,000 تومان


خوراک بندری

قیمت:

14,000 تومان


خوراک جگر

قیمت:

14,000 تومان


اسپاگتی خوراک

قیمت:

12,000 تومان


سوسیس تخم مرغ (کوکتل)

قیمت:

10,000 تومان


اسپاگتی

قیمت:

8,000 تومان


املت

قیمت:

6,000 تومان


سوسیس تخم مرغ (هات داگ)

قیمت:

12,000 تومان


سوسیس تخم مرغ (بلغاری)

قیمت:

12,000 تومان


دوغ خانواده عالیس

قیمت:

9,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

9,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

7,500 تومان


دوغ خانواده خوشگوار

قیمت:

7,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

4,000 تومان


دلستر شیشه

قیمت:

4,000 تومان


فری شی دی

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

3,000 تومان


دوغ بطری

قیمت:

3,000 تومان


دوغ آبعلی

قیمت:

3,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


دوغ لیوانی

قیمت:

2,000 تومان

نا موجود


نوشابه شیشه

قیمت:

2,000 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان


نان اضافه

قیمت:

600 تومان


سس تک نفره مایونز

قیمت:

350 تومان


سس تک نفره کچاب

قیمت:

350 تومان