جمع : 0 تومان

تسویه حساب

پیتزا کلبه

انواع:اسنک،پیتزا،ساندویچ،ذرت مکزیکی..

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 16:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:00

مدیریت:

زرگری

آدرس:

نبش مدرس10

بمب کلبه

قیمت:

49,000 تومان


چوریتسو برگر

قیمت:

42,000 تومان


میکس مرغ و هات داگ و پنیر

قیمت:

39,000 تومان


چیز برگر

قیمت:

35,000 تومان


دوبل برگر

قیمت:

35,000 تومان


هات داگ پنیر

قیمت:

35,000 تومان


چیکن برگر

قیمت:

34,000 تومان


مرغ کبابی

قیمت:

33,000 تومان


ژامبون مرغ

قیمت:

32,000 تومان


برگر دستی

قیمت:

30,000 تومان


هات داگ دودی کامپوره

قیمت:

30,000 تومان


رویال برگر

قیمت:

30,000 تومان


ژامبون گوشت

قیمت:

29,000 تومان


برگر زغالی

قیمت:

27,000 تومان


ژامبون مرغ و گوشت

قیمت:

25,000 تومان


هات داگ

قیمت:

24,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

23,500 تومان


استیک مرغ

قیمت:

23,000 تومان


ساندویچ مرغ

قیمت:

21,000 تومان


خوراک پنیر

قیمت:

19,000 تومان


استیک

قیمت:

19,000 تومان


خوراک

قیمت:

16,000 تومان


پیتزا رست بیف(گوشت) تک نفره

سس مخصوص،گوشت تازه رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه،زیتون

قیمت:

66,000 تومان


پیتزا مخلوط گوشت تک نفره

سس مخصوص،ژامبون،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه،زیتون

قیمت:

64,000 تومان


پیتزا رست بیف(گوشت) مینی

سس مخصوص،گوشت تازه رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه،زیتون

قیمت:

61,000 تومان


پیتزا مخلوط گوشت مینی

سس مخصوص،ژامبون،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه،زیتون

قیمت:

60,000 تومان


پیتزا مرغ و گوشت تک نفره

سس مخصوص،گوشت رست بیف،مرغ تازه،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه

قیمت:

58,000 تومان


پیتزا چیکن تک نفره

سس مخصوص،مرغ تازه،پنیر پیتزا،دلمه،قارچ

قیمت:

53,000 تومان


پیتزا ویژه کلبه تک نفره

همبرگر گوشت،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا

قیمت:

52,000 تومان


پیتزا مرغ و گوشت مینی

سس مخصوص،گوشت رست بیف،مرغ تازه،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه

قیمت:

52,000 تومان


پیتزا مخلوط کراکف تک نفره

همبرگر گوشت،کراکف،قارچ،پنیر پیتزا

قیمت:

51,000 تومان


پیتزا مخلوط مرغ تک نفره

مرغ کبابی،زیتون،سس مخصوص،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا پپرونی تک نفره

سس مخصوص،کالباس،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،کوکتل،دلمه

قیمت:

50,000 تومان


پیتزا چیکن مینی

سس مخصوص،مرغ تازه،پنیر پیتزا،دلمه،قارچ

قیمت:

47,000 تومان


پیتزا ویژه کلبه مینی

همبرگر گوشت،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا

قیمت:

47,000 تومان


پیتزا مخلوط کراکف مینی

همبرگر گوشت،کراکف،قارچ،پنیر پیتزا

قیمت:

45,000 تومان


پیتزا مخلوط مرغ مینی

مرغ کبابی،زیتون،سس مخصوص،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه

قیمت:

45,000 تومان


پیتزا پپرونی مینی

سس مخصوص،کالباس،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،کوکتل،دلمه

قیمت:

44,000 تومان


پیتزا رویال

سس مخصوص،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه

قیمت:

37,000 تومان


پیتزا رویال

سس مخصوص،کالباس،قارچ،پنیر پیتزا،دلمه

قیمت:

33,000 تومان


اسنک مخصوص کلبه

کالباس،گوشت رست بیف،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

37,000 تومان


اسنک گوشت و قارچ

گوشت،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

35,000 تومان


اسنک مرغ و گوشت

مرغ،گوشت،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

35,000 تومان


اسنک ویژه

کالباس،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

35,000 تومان


اسنک مرغ و قارچ

مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

30,000 تومان


اسنک دوبل

کالباس،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

29,000 تومان


اسنک پیتزایی

کالباس،مرغ،سس مخصوص،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

28,000 تومان


اسنک پپرونی

پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

27,000 تومان


اسنک کالباس و پنیر گودا

کالباس مخصوص،پنیر پیتزا،پنیر گودا،فلفل دلمه

قیمت:

23,000 تومان


اسنک کالباس قارچ

کالباس،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

21,500 تومان


اسنک معمولی

کالباس،پنیر پیتزا،فلفل دلمه

قیمت:

18,500 تومان


سیب زمینی مخصوص بزرگ

قیمت:

43,000 تومان


سیب زمینی مخصوص متوسط

قیمت:

40,000 تومان

نا موجود


سیب زمینی پنیری بزرگ

سوپر

قیمت:

39,000 تومان


سیب زمینی پنیری متوسط

سوپر

قیمت:

37,000 تومان


سیب زمینی مخصوص کوچک

قیمت:

37,000 تومان


سیب زمینی پنیری کوچک

سوپر

قیمت:

33,000 تومان


سیب زمینی ساده بزرگ

قیمت:

28,000 تومان


سیب زمینی ساده متوسط

قیمت:

25,000 تومان


سیب زمینی ساده کوچک

قیمت:

22,000 تومان


پیراشکی گوشت

قیمت:

18,000 تومان


پیراشکی مخلوط مرغ و گوشت

قیمت:

18,000 تومان


پیراشکی مرغ

قیمت:

14,000 تومان


بشقاب داغ گوشت کلبه(2نفره)

گوشت رست بیف،سیب زمینی،قارچ،پنیر ترکیبی،فلفل دلمه

قیمت:

60,000 تومان


بشقاب داغ مرغ و گوشت(2نفره)

قیمت:

57,000 تومان


بشقاب داغ مرغ و گوشت(1نفره)

قیمت:

53,000 تومان


بشقاب داغ مرغ کلبه(2نفره)

مرغ،سیب زمینی،قارچ،پنر ترکیبی،فلفل دلمه

قیمت:

51,000 تومان


هات داگ پرسی مخصوص کلبه(2نفره)

هات داگ دودی،سیب زمینی،پنیر پیتزا

قیمت:

50,500 تومان


هات کراکف پرسی(2نفره)

هات داگ دودی،سیب زمینی،پنیر پیتزا،مرغ کبابی

قیمت:

50,500 تومان


بشقاب داغ گوشت کلبه(1نفره)

گوشت رست بیف،سیب زمینی،قارچ،پنیر ترکیبی،فلفل دلمه

قیمت:

49,000 تومان


بشقاب داغ مرغ کلبه(1نفره)

مرغ،سیب زمینی،قارچ،پنر ترکیبی،فلفل دلمه

قیمت:

48,000 تومان


هات داگ پرسی مخصوص کلبه(1نفره)

هات داگ دودی،سیب زمینی،پنیر پیتزا

قیمت:

45,500 تومان


هات کراکف پرسی(1نفره)

هات داگ دودی،سیب زمینی،پنیر پیتزا،مرغ کبابی

قیمت:

45,500 تومان


بشقاب داغ گوشت کلبه(مینی)

گوشت رست بیف،سیب زمینی،قارچ،پنیر ترکیبی،فلفل دلمه

قیمت:

42,000 تومان


بشقاب داغ مرغ و گوشت(مینی)

قیمت:

42,000 تومان


هات داگ پرسی مخصوص کلبه(مینی)

هات داگ دودی،سیب زمینی،پنیر پیتزا

قیمت:

40,000 تومان


هات کراکف پرسی(مینی)

هات داگ دودی،سیب زمینی،پنیر پیتزا،مرغ کبابی

قیمت:

40,000 تومان


بشقاب داغ مرغ کلبه(مینی)

مرغ،سیب زمینی،قارچ،پنر ترکیبی،فلفل دلمه

قیمت:

37,000 تومان


ذرت مکزیکی مرغ(بزرگ)*فقط عصر*

قیمت:

25,500 تومان


ذرت مکزیکی مرغ(کوچک)*فقط عصر*

قیمت:

23,500 تومان


ذرت مکزیکی(بزرگ)*فقط عصر*

قیمت:

23,000 تومان


ذرت مکزیکی(کوچک) *فقط عصر*

قیمت:

21,000 تومان


سس کچاپ تند

قیمت:

500 تومان


سس کچاپ

قیمت:

500 تومان


سس مایونز تند

قیمت:

500 تومان


سس مایونز

قیمت:

500 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه قوطی مشکی

قیمت:

8,500 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

8,500 تومان


نوشابه قوطی فانتا

قیمت:

8,500 تومان


نوشابه بطری مشکی کوچک

قیمت:

4,500 تومان


اب معدنی

قیمت:

4,000 تومان