جمع : 0 تومان

تسویه حساب

پیراشکی چی

.

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:30 تا 15:00
همه روزه از ساعت 18:30 تا 23:59

مدیریت:

محمدی

آدرس:

بین معلم 38 و 40

پیراشکی رست بیف

قیمت:

16,000

14,400 تومان


پیراشکی گوشت

قیمت:

14,000

12,600 تومان


پیراشکی پیتزایی

قیمت:

14,000

12,600 تومان


پیراشکی چیکن چیز

قیمت:

11,000

9,900 تومان


پیراشکی پپرونی

قیمت:

10,000

9,000 تومان


پیراشکی مرغ

قیمت:

9,000

8,100 تومان


پیراشکی ژامبون

قیمت:

8,000

7,200 تومان


پیراشکی مخلوط

قیمت:

8,000

7,200 تومان


پیتزای آمریکایی

قیمت:

38,000 تومان


پیتزا رست بیف

قیمت:

35,000

31,500 تومان


پیتزا رویال

قیمت:

32,000

28,800 تومان


پیتزا امپریال

قیمت:

29,000

26,100 تومان


پیتزا چیکن چیز

قیمت:

25,000

22,500 تومان


پیتزا مخلوط

قیمت:

24,000

21,600 تومان


پیتزا پپرونی

قیمت:

24,000

21,600 تومان


ساندویچ ویژه رست بیف

قیمت:

25,000

22,500 تومان


ساندویچ ویژه رویال برگر

قیمت:

19,500

17,550 تومان


ساندویچ ویژه هات رویال

قیمت:

18,500

16,650 تومان


ساندویچ ویژه ژامبون کلاسیک

قیمت:

17,500

15,750 تومان


ساندویچ ویژه چیکن اسپیشیال

قیمت:

16,500

14,850 تومان


اسنک رست بیف

قیمت:

12,000

10,800 تومان


اسنک ژامبون

قیمت:

10,000

9,000 تومان


اسنک چیکن

قیمت:

10,000

9,000 تومان


دوبل چیزبرگر

قیمت:

15,000 تومان


هات داگ مخصوص

قیمت:

11,000 تومان


چیزبرگر

قیمت:

10,000 تومان


کوکتل مخصوص

قیمت:

10,000 تومان


خوراک هندی

قیمت:

8,500 تومان


هات داگ

قیمت:

8,000 تومان


فلافل مخصوص

قیمت:

8,000 تومان


خوراک جگر

قیمت:

8,000 تومان

نا موجود


خوراک بندری

قیمت:

7,000 تومان


کوکتل

قیمت:

7,000 تومان


همبر تنوری

قیمت:

5,000 تومان


فلافل

قیمت:

5,000 تومان


سیب زمینی مخصوص

قیمت:

11,000

9,900 تومان


سیب زمینی ساده

قیمت:

8,000

7,200 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

7,500 تومان


دلستر شیشه ای

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

2,500 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


آب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان