جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کافه غذا

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:30
همه روزه از ساعت 19:00 تا 23:00

مدیریت:

ابراهیمی

آدرس:

نبش آزادگان 8

چلو ماهی قزل با سس مخصوص

قیمت:

27,000 تومان


چلو لقمه

قیمت:

22,000 تومان


چلو کباب دورو

قیمت:

21,000 تومان


چلو وزیری

قیمت:

21,000 تومان


چلو کوبیده

قیمت:

18,000 تومان


چلو مرغ سرخ شده

قیمت:

15,000 تومان


چلو جوجه

قیمت:

14,000 تومان


چلو مرغ زعفرانی

قیمت:

14,000 تومان


چلو خورشت قورمه

قیمت:

13,000 تومان


چلو خورشت قیمه

قیمت:

12,000 تومان


چلو خورشت قرمه سبزی

قیمت:

12,000 تومان


استانبولی

قیمت:

10,000 تومان


جوجه(تک سیخ)

قیمت:

10,000 تومان


خوراک مرغ

قیمت:

10,000 تومان


خورشت قرمه سبزی تک

قیمت:

8,000 تومان


خورشت قیمه تک

قیمت:

8,000 تومان


کوبیده(تک سیخ)

قیمت:

7,500 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

7,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

5,000 تومان


دلستر تک نفره قوطی

قیمت:

3,500 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

3,000 تومان


آب معدنی بزرگ

قیمت:

2,500 تومان


دوغ تک نفره

قیمت:

2,000 تومان


نوشابه تک نفره

قیمت:

2,000 تومان


اب معدنی کوچک

قیمت:

1,500 تومان


ماست تک نفره

قیمت:

1,500 تومان