جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کبابی مرتضی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:00 تا 15:00
همه روزه از ساعت 19:30 تا 22:00

مدیریت:

مرادی

آدرس:

خیابان محلاتی، بین پاسداران و معلم

کاسه کباب سنتی اردبیلی

قیمت:

83,000 تومان


کباب برگ

قیمت:

52,000 تومان


کباب چنجه

قیمت:

52,000 تومان


کباب بختیاری

قیمت:

47,000 تومان


کباب وزیری

قیمت:

41,000 تومان


جوجه کباب بدون استخوان

قیمت:

25,000 تومان


جوجه کباب با استخوان

قیمت:

25,000 تومان


پاچین کبابی

قیمت:

24,000 تومان


بال کبابی

قیمت:

22,000 تومان


کباب کوبیده گوسفندی

قیمت:

19,000 تومان


کباب کوبیده مخصوص

قیمت:

16,000 تومان


برنج ایرانی

قیمت:

15,000 تومان


گوجه کبابی

قیمت:

4,000 تومان


گوشت داغ

فقط صبحانه

قیمت:

45,000 تومان


حلیم

فقط صبحانه

قیمت:

32,000 تومان


املت

فقط صبحانه

قیمت:

12,000 تومان


دل گوسفندی

فقط صبحانه

قیمت:

5,000 تومان