جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کبابی هخامنش

انواع کباب - جوجه - دل و جگر

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:00
همه روزه از ساعت 19:30 تا 22:45

مدیریت:

آقای چهکنوئی

آدرس:

خیابان محلاتی - نبش خیابان بعثت

ساندویچ جوجه

قیمت:

43,000 تومان


جوجه

قیمت:

30,000 تومان


بال

قیمت:

30,000 تومان


پاچین

قیمت:

30,000 تومان


ساندویچ کوبیده

قیمت:

25,000 تومان


کوبیده مرغ

قیمت:

25,000 تومان


کوبیده

قیمت:

23,000 تومان


جگر

قیمت:

11,000 تومان


دل

قیمت:

11,000 تومان


قلوه

قیمت:

11,000 تومان


گوجه

قیمت:

10,000 تومان


چربی

قیمت:

8,000 تومان


قیمت:

0 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

27,000 تومان


نوشابه خانواده

قیمت:

18,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

16,500 تومان


نوشابه قوطی

قیمت:

12,000 تومان


دوغ یک نفره

قیمت:

7,500 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

6,500 تومان