جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کترینگ ثامن الائمه

پخت انواع غذاهای ایرانی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 12:15 تا 15:30
همه روزه از ساعت 19:30 تا 22:00

مدیریت:

آقای محمدی

آدرس:

بین چهار راه عدل و میدان قدس - نبش قدس 7

چلو ماهی

قیمت:

130,000 تومان


چلو کباب قفقازی

قیمت:

83,000 تومان


چلو کباب وزیری

قیمت:

81,000 تومان


چلو اکبر جوجه

قیمت:

72,000 تومان


چلو کباب نگینی

قیمت:

65,000 تومان


سیخ کباب قفقازی

قیمت:

63,000 تومان


چلو مرغ سرخ شده

قیمت:

62,000 تومان


چلو کباب

قیمت:

58,000 تومان


چلو جوجه

قیمت:

58,000 تومان


چلو مرغ خورشتی

قیمت:

57,000 تومان


سیخ جوجه

قیمت:

44,000 تومان


چلو خورشت

قیمت:

41,000 تومان


استانبولی

قیمت:

33,000 تومان


سیخ کباب

قیمت:

24,000 تومان


چلو خالی

قیمت:

19,000 تومان


سیخ گوجه

قیمت:

9,000 تومان


قیمت:

0 تومان


خوراک ماهی

قیمت:

120,000 تومان


خوراک اکبر جوجه

قیمت:

54,000 تومان


خوراک مرغ سرخ شده

قیمت:

44,000 تومان


خوراک مرغ خورشتی

قیمت:

39,000 تومان


سوپ جو (کیلویی)

قیمت:

25,000 تومان


قیمت:

0 تومان


قیمت:

0 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

27,500 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

18,000 تومان


دلستری خانواده

قیمت:

16,000 تومان


نوشابه بطری مشکی

قیمت:

6,500 تومان