جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کترینگ نون و نمک

برنج 100% ایرانی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 16:00
همه روزه از ساعت 19:00 تا 22:45

مدیریت:

حبیبی-خسروی

آدرس:

خیابان نارنج بین نارنج7و9

چلو سلطانی

قیمت:

56,000 تومان


چلو کاسه کباب

قیمت:

46,000 تومان


چلو برگ گوساله

قیمت:

46,000 تومان


چلو چنجه گوشت

قیمت:

44,000 تومان


چلو بختیاری

قیمت:

38,000 تومان


چلو اکبر جوجه ترش

قیمت:

38,000 تومان


چلو بختیاری

قیمت:

38,000 تومان


چلو بناب220گرمی

قیمت:

36,000 تومان


چلو وزیری

قیمت:

36,000 تومان


چلو میکس

قیمت:

36,000 تومان


چلو مرغ زغالی

قیمت:

34,000 تومان


چلو مرغ ذغالی

قیمت:

34,000 تومان


چلو لقمه 200گرم

قیمت:

32,000 تومان


چلو جوجه با استخوان

قیمت:

28,000 تومان


چلو جوجه بدون استخوان اسپایسی

قیمت:

26,000 تومان


چلو کوبیده

قیمت:

24,000 تومان


چلو جوجه کباب بدون استخوان

قیمت:

24,000 تومان


چلو مرغ زعفران(ران)

قیمت:

24,000 تومان


چلو مرغ خورشتی

قیمت:

24,000 تومان


چلو پاچین

قیمت:

23,000 تومان


چلو جوجه کباب با استخوان معمولی

قیمت:

22,000 تومان


استامبولی

قیمت:

12,000 تومان


دمپخت گوجه

قیمت:

10,000 تومان


برنج ایرانی

قیمت:

9,000 تومان


خوراک برگ گوساله

قیمت:

38,000 تومان


خوراک کاسه کباب

قیمت:

38,000 تومان


خوراک چنجه گوشت

قیمت:

35,000 تومان


خوراک میکس

قیمت:

26,000 تومان


خوراک شنیسل

قیمت:

26,000 تومان


خوراک مرغ زغالی

قیمت:

26,000 تومان


خوراک بناب

قیمت:

24,000 تومان


خوراک جوجه رولی

قیمت:

22,000 تومان


خوراک لقمه

قیمت:

22,000 تومان


خوراک جوجه بدون استخوان اسپایسی

قیمت:

18,000 تومان


خوراک مرغ زعفرانی و خورشتی

قیمت:

17,000 تومان


خوراک جوجه با استخوان

قیمت:

15,000 تومان


خوراک جوجه بدون استخوان اسپایسی

قیمت:

14,000 تومان


خوراک جوجه بدون استخوان

قیمت:

14,000 تومان


خوراک ساندویچ کره کباب

قیمت:

14,000 تومان


خوراک جوجه با استخوان

قیمت:

13,000 تومان


خوراک بال تک

قیمت:

13,000 تومان


خوراک مرغ خورشتی و زعفرانی

قیمت:

13,000 تومان


خوراک کوبیده تک

قیمت:

10,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

10,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

6,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

4,000 تومان


سالاد

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود


گوجه

قیمت:

4,000 تومان


نوشابه خانواده فانتا

قیمت:

15,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

14,300 تومان


ماء الشعیر بزرگ

قیمت:

13,000 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

12,000 تومان


لیموناد

قیمت:

12,000 تومان


ماء الشعیر کوچک

قیمت:

7,000 تومان


نوشابه بطری

قیمت:

5,000 تومان


دوغ کوچک

قیمت:

5,000 تومان


اب معدنی کوچک

قیمت:

3,000 تومان