جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کترینگ و تهیه غذای حسینیون

جنب مسجد امام حسین (ع)

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 15:30
همه روزه از ساعت 18:30 تا 22:00

مدیریت:

جاویدان پور

آدرس:

پاسداران3 - جنب مسجد امام حسین ع

اکبر جوجه

قیمت:

43,000 تومان

نا موجود


چلو کباب کوبیده

قیمت:

35,000 تومان

نا موجود


چلو جوجه کباب

قیمت:

33,000 تومان

نا موجود


چلو مرغ سرخ شده

فقط ران

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


چلو مرغ خورشتی

فقط ران

قیمت:

30,000 تومان

نا موجود


چلو خورشت قورمه سبزی

قیمت:

23,000 تومان

نا موجود


چلو خورشت قیمه

قیمت:

23,000 تومان

نا موجود


استامبولی

قیمت:

19,000 تومان

نا موجود


چلو خالی

قیمت:

9,000 تومان

نا موجود


جوجه تنها

قیمت:

25,000 تومان

نا موجود


مرغ خورشتی تنها

فقط ران

قیمت:

22,000 تومان

نا موجود


مرغ سرخ شده تنها

فقط ران

قیمت:

22,000 تومان

نا موجود


خوراک قیمه

قیمت:

15,000 تومان

نا موجود


خوراک قورمه سبزی

قیمت:

15,000 تومان

نا موجود


کباب تنها

قیمت:

13,000 تومان

نا موجود


سوپ

قیمت:

10,000 تومان

نا موجود


دوغ خانواده

قیمت:

12,000 تومان

نا موجود


زیتون پرورده

قیمت:

7,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

4,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

2,000 تومان


نوشابه خانواده کوکا

قیمت:

14,300 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

13,500 تومان

نا موجود


نوشابه قوطی

قیمت:

8,100 تومان


سالاد

قیمت:

7,000 تومان

نا موجود


دلستر تکنفره

قیمت:

7,000 تومان

نا موجود


نوشابه کوچک کوکا

قیمت:

5,000 تومان


دوغ کوچک

قیمت:

4,000 تومان

نا موجود