جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کترینگ و تهیه غذای حسینیون

جنب مسجد امام حسین (ع)

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 23:00

مدیریت:

جاویدان پور

آدرس:

پاسداران3 - جنب مسجد امام حسین ع

اکبر جوجه

یک پرس برنج - نصف مرغ کامل وزن 550 گرم - سس انار - دورچین

قیمت:

22,000 تومان


کباب کوبیده

یک پرس برنج - 2سیخ کباب وزن هر سیخ 110 گرم - گوجه - دورچین

قیمت:

21,000 تومان


جوجه کباب

یک پرس برنج - 1 سیخ کباب وزن هر سیخ 250 گرم - گوجه - دورچین

قیمت:

19,000 تومان


مرغ سرخ شده

یک پرس برنج - یک چهارم مرغ کامل وزن 400 گرم - سس انار - دورچین

قیمت:

18,000 تومان


مرغ خورشتی

یک پرس برنج - یک چهارم مرغ کامل وزن 400 گرم - دورچین

قیمت:

17,000 تومان


چلو خورشت قورمه

قیمت:

14,500 تومان


چلو خورشت قیمه

یک پرس برنج - خورش با گوشت گوساله وزن70 گرم - دورچین

قیمت:

14,500 تومان


استامبولی

یک پرس برنج - گوشت چرخ کرده گوساله- دورچین

قیمت:

11,000 تومان


چلو خالی

قیمت:

6,000 تومان


اکبر جوجه تنها

نصف مرغ کامل وزن550 گرم + سس انار

قیمت:

16,000 تومان

نا موجود


جوجه تنها

یک سیخ جوجه به وزن 250 گرم + گوجه

قیمت:

13,500 تومان


مرغ سرخ شده تنها

قیمت:

12,500 تومان


مرغ خورشتی تنها

یک چهارم مرغ کامل وزن 400 گرم

قیمت:

11,500 تومان


قیمه

ورشت با گوشت گوساله وزن 70 گرم

قیمت:

8,500 تومان


قورمه

قیمت:

8,500 تومان


کباب تنها

یک سیخ کباب به وزن 110 گرم + گوجه

قیمت:

8,000 تومان


سوپ

قیمت:

5,000 تومان

نا موجود


دوغ خانواده

قیمت:

9,200 تومان


نوشابه خانواده کوکا

قیمت:

7,500 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

7,000 تومان


دلسترتکنفره

قیمت:

3,500 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

3,000 تومان


نوشابه کوچک کوکا

قیمت:

2,500 تومان


دوغ کوچک

قیمت:

2,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

2,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

1,000 تومان