جمع : 0 تومان

تسویه حساب

کترینگ کسری

برنج 100% ایرانی و گوشت گوسفندی

تعطیل استساعات کاری:

همه روزه از ساعت 11:30 تا 16:00
همه روزه از ساعت 20:00 تا 22:00

مدیریت:

هاشمی

آدرس:

بیرجند،نبش مدرس یک

چلو کباب دنده(4تیکه)

قیمت:

100,000 تومان


چلو ماهیچه

قیمت:

100,000 تومان


چلو گوشت گوسفندی

قیمت:

90,000 تومان


چلو برگ مخصوص

قیمت:

70,000 تومان


چلو ماهی قزل آلا

قیمت:

65,000 تومان


چلو کباب کوبیده

دو سیخ کوبیده

قیمت:

45,000 تومان


چلو لقمه

قیمت:

45,000 تومان


چلو جوجه

قیمت:

40,000 تومان


چلو خورش قیمه

قیمت:

35,000 تومان


چلو خورش قورمه

قیمت:

35,000 تومان


زرشک پلو با مرغ سرخ شده

قیمت:

35,000 تومان


چلو ساده

قیمت:

15,000 تومان


خوراک ماهیچه

قیمت:

90,000 تومان


خوراک کباب دنده(4تیکه)

قیمت:

70,000 تومان


خوراک گوشت گوسفندی

قیمت:

70,000 تومان


خوراک کباب چنجه

قیمت:

60,000 تومان


خوراک ماهی قزل آلا

قیمت:

50,000 تومان


خوراک برگ مخصوص

قیمت:

50,000 تومان


خوراک گوشت گوساله

قیمت:

50,000 تومان


خوراک لقمه

قیمت:

30,000 تومان


خوراک جوجه

قیمت:

25,000 تومان


خوراک مرغ سرخ شده

قیمت:

20,000 تومان


خوراک کوبیده

(سیخی)

قیمت:

15,000 تومان


زیتون پرورده

قیمت:

6,000 تومان


گوجه

قیمت:

5,000 تومان


ماست موسیر

قیمت:

3,000 تومان


ماست ساده

قیمت:

1,500 تومان


دوغ خانواده

قیمت:

12,000 تومان


نوشابه خانواده مشکی

قیمت:

11,000 تومان


دلستر خانواده

قیمت:

10,500 تومان


دلستر قوطی

قیمت:

8,000 تومان


نوشابه قوطی مشکی

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه قوطی فانتا

قیمت:

6,000 تومان


نوشابه بطری مشکی

قیمت:

4,500 تومان


دوغ بطری

قیمت:

4,000 تومان